Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A REVIEW ON THE END-THEME STUDIES IN TURKISH TEXTBOOKS
(TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ TEMA SONU ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME )

Yazar : Şura KARACA  & Dilek CERAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 71
Sayfa : 182-197
146    208


Özet
Ders kitaplarında her tema belirli kazanımları kazandırmaya yöneliktir. Bu kazanımların bazılarının kazanılıp kazanılmadığını ölçmek için tema sonu değerlendirme çalışmalarından yararlanılabilir. Ölçme değerlendirme yapılırken soruların bilişsel düzeyleri, soruların türleri ve hedeflediği kazanımları ölçüp ölçmediği oldukça önemlidir. Bu çalışmada Anıttepe Yayınlarının 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ile MEB Yayınevinin 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabının tema sonu değerlendirme çalışmaları Yenilenmiş Bloom Taksonomisine, ölçme aracı soru türlerine ve 2019 Türkçe Öğretim Programında yer alan kazanımlara göre nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar doküman analizi yöntemiyle yorumlanmış ve tablolaştırılmıştır. Araştırma sonucunda 5. sınıfın tema sonu çalışma soru sayılarının 8. sınıftan fazla olduğu, sorularının çoğunluğunun alt düzey becerilere hitap ettiği, alt düzey becerilerden de en fazla anlama basamağına yer verildiği tespit edilmiştir. 5. sınıfta çağdaş sorulara yer verilse de genellikle geleneksel ölçme türlerinin kullanıldığı, geleneksel ölçme türlerinden de en fazla çoktan seçmeli sorunun sorulduğu; 8. sınıfın tema sonu çalışmalarının tamamının geleneksel soru türüyle yazıldığı ve bu soru türünden en fazla açık uçlu soruya yer verildiği bulunmuştur. Tema sonu çalışmalarının okuma ve yazma becerisine yönelik kazanımların ölçüldüğü tespit edilmiştir. Okuma ve yazma becerileri arasında en fazla okuma becerisinin kazanımlarına yönelik sorular sorulmuştur. Bu becerilerin kazanımlarının bir kısmı tema sonu çalışmalarında ölçülmemiştir.

Anahtar Kelimeler
Tema değerlendirme soruları, yenilenmiş bloom taksonomisi, soru türü, Türkçe kazanımlar.

Abstract
Each theme in the textbooks is aimed at gaining certain gains. End-of-theme evaluation studies can be used to measure whether some of these achievements have been gained. While measuring and evaluating, it is very important whether the questions measure the cognitive levels, the types of the questions and the achievements they aim for. While measuring and evaluating, it is very important whether the questions measure the cognitive levels, the types of the questions and the achievements they aim for. In this study, the post-theme evaluation studies of the 5th Grade Turkish Textbook of Anıttepe Publications and the 8th Grade Turkish Textbook of the MEB Publishing House were examined using the survey model, one of the quantitative research methods, according to the Renewed Bloom Taxonomy, measurement tool question types and the achievements in the 2019 Turkish Curriculum. The results obtained were interpreted and tabulated by the document analysis method. As a result of the research, it was determined that the number of the end-of-theme study questions of the 5th grade was more than that of the 8th grade, that most of the questions addressed to low-level skills, and the most comprehension steps were included among the low-level skills. Although contemporary questions are included in the 5th grade, traditional measurement types are generally used, and the most multiple-choice questions are asked among the traditional measurement types; It was found that all of the end-of-theme studies of the 8th grade were written with the traditional question type and the most open-ended questions were included in this type of question. It has been determined that the end-theme studies measure the achievements of reading and writing skills. Among the reading and writing skills, the most questions were asked about the acquisition of reading skills. Some of the achievements of these skills were not measured in the end-of-theme studies.

Keywords
Theme evaluation questions, renewed bloom taxonomy, question type, Turkish learning outcomes.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri