Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NOVEL CHARACTERS IN POETRY: "ALACAKARANLIKTAKİLER" (THOSE IN TWILIGHT)

ROMAN KİŞİLERİNİ ŞİİRDE/ŞİİRLE ANMAK: ŞÜKRAN KURDAKUL’UN “ALACAKARANLIKTAKİLER”İ

NOVEL CHARACTERS IN POETRY: "ALACAKARANLIKTAKİLER" (THOSE IN TWILIGHT)

 
Yazar : M. Arif ERZEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 71
Sayfa : 166-181
DOI Number: :
Cite : M. Arif ERZEN , (2022). NOVEL CHARACTERS IN POETRY: "ALACAKARANLIKTAKİLER" (THOSE IN TWILIGHT). Route Education and Social Science Journal , 71, p. 166-181. Doi: 10.17121/ressjournal.3129.
635    596


Özet
Sanatçılar ve eserler arasındaki etkilenmeler, edebî birikimin şekillenmesinde önemli pay sahibidir. Bu noktada ilk akla gelen metinlerarasılık kuramı, şüphesiz ki çok geniş bir çerçevede örneklendirilebilir. Etkilenmenin farklı edebî türler arasında cereyan etmesi de yine bu açıdan ele alınabilecek türlerarasılık meselesini hatırlatmaktadır. Türk edebiyatı, bilhassa türler ve anlayışlar bakımından çeşitlilik arz ettiği yenileşme dönemiyle birlikte, sanatçılar arasındaki etkilenmelerin ve metinler ya da türler arası ilişkinin sorgulanabileceği verimler sunmaktadır. Çok yönlü bir edebiyat adamı olmakla beraber daha ziyade şair kimliğiyle öne çıkan Şükran Kurdakul, toplumcu kuşak içerisinde, şiire devamlılığı kadar özgünlüğüyle de dikkat çeken bir isimdir. Devrin poetik arayışlarına yabancı kalmayan Kurdakul’un 1985 tarihli şiir kitabı Ölümsüzlerle, türler ve metinler arası ilişkiler bakımından ilginç bir örnek teşkil etmektedir. Nitekim bu kitabında şairin, Türk edebiyatından ve Dünya edebiyatından okuyup etkilendiği, çoğu roman kişisi olmak üzere, birtakım kurgusal karakterlerden ilham aldığı görülmektedir. Kitabın "Alacakaranlıktakiler" başlıklı bölümünde; Halit Ziya'nın Mâî ve Siyah (1897), Yakup Kadri'nin Yaban (1932), Halide Edip'in Sinekli Bakkal (1936) ve Yaşar Kemal'in Ortadirek (1960) romanından hareketle yazılmış birer şiire tesadüf edilir. Söz konusu şiirler ile şiirlerin ilgi kurduğu romanları bir arada ele alan bu çalışmada, kurgusal kişiliklerin yansımaları değerlendirilmiştir. Bu çerçevede öncelikli olarak şairin roman kişilerini algılayışı; fikir ve his dünyasında yeniden yorumlayışı üzerinde durulmuştur. Ayrıca roman dünyasına ait kişiliklerin, farklı bir edebî türün gereklilikleri karşısında nasıl bir anlayışla işlendiği ve şiirlerin anlatımcı üsluba mesafesi de tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Şükran Kurdakul, Ölümsüzlerle, Türlerarasılık, Roman ve Şiir, Metinlerarasılık.

Abstract
Influences between artists and works have an important role in shaping the literary accumulation. The theory of intertextuality, which first comes to mind at this point, can undoubtedly be exemplified in a very broad framework. The fact that the influence takes place between different literary genres also reminds the issue of intergenreality, which can be considered from this perspective. Turkish literature, especially with the period of innovation in which it is diverse in terms of genres and understandings, offers products in which the influences between artists and the relationship between texts or genres can be questioned. Şükran Kurdakul, who is a versatile man of literature, but stands out with his poet identity, is a name that draws attention with his originality as well as his continuity in poetry in the socialist generation. Kurdakul, who was not unfamiliar with the poetic pursuits of the era, presents an interesting example in terms of relations between genres and texts with his poetry book, Ölümsüzlerle (With Immortals), published in 1985. As a matter of fact, in this book, it is seen that the poet was inspired by some fictional characters, mostly novel characters, by reading and being influenced by Turkish literature and World literature. In the section of the book titled "Alacakaranlıktakiler (Those in the Twilight)"; we come across poems based on novels Halit Ziya's Mâî ve Siyah (1897), Yakup Kadri's Yaban (1932), Halide Edip's Sinekli Bakkal (1936) and Yaşar Kemal's Ortadirek (1960). In this study, which examines the poems in question and the novels from which the poems originate, the reflections of fictional personalities are evaluated. In this framework, primarily the poet's perception of the characters of the novel and his reinterpretation of them in his own world of ideas and feelings are emphasized. In addition, it has been tried to determine how the characters belonging to the novel world are handled in the face of the requirements of a different literary genre and the distance of the poems to the narrative style.

Keywords
Şükran Kurdakul, Ölümsüzlerle (With Immortals), Intergenreality, Novel and Poetry, Intertextuality.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri