Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CONVERSATIONS OF KEN'AN RIFAI IN TERMS OF RELIGIOUS EDUCATION

DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN KEN’ÂN RİFÂÎ’NİN SOHBETLERİ

CONVERSATIONS OF KEN'AN RIFAI IN TERMS OF RELIGIOUS EDUCATION

 
Yazar : Ahmet DOĞAN  & Muhammet GÜLEÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 71
Sayfa : 232-248
DOI Number: :
Cite : Ahmet DOĞAN & Muhammet GÜLEÇ, (2022). CONVERSATIONS OF KEN'AN RIFAI IN TERMS OF RELIGIOUS EDUCATION. Route Education and Social Science Journal , 71, p. 232-248. Doi: 10.17121/ressjournal.3125.
554    575


Özet
Eğitim ve öğretim, bir milletin ayakta kalabilmesi, maddi ve manevi değerlerini koruyup ilerleyebilmesi ve fayda üretebilmesi için önem arz eden temel unsurlardır. Eğitimin maddi boyutu kadar manevi boyutu da önemlidir. Madde ve ruhtan oluşan insanın, maddi gelişimini sağlayacak eğitim kadar, manevi yönünü tatmin edip ruhen yükselmesini temin edecek dini eğitime de ihtiyacı bulunmaktadır. Din eğitimi ve tasavvuf, insanı kişisel ve manevi olarak geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu açıdan bakıldığında iki alanın da ortak noktası insan ve insanın eğitimidir. Tasavvufi eğitim, hem dini eğitimin hedeflerini hem de kendi eğitiminin hedeflerini gerçekleştirmek üzere yapılan sistemli bir din eğitimi faaliyetidir. Din eğitimi ile tasavvufun ortak amacı kâmil insan yetiştirmektir. Bu bağlamda son Osmanlı mutasavvıflarından Ken’an Rifâî’nin sohbetlerini din eğitimi açısından ele almak araştırmanın amacını teşkil etmiştir. Günümüzde rol model olabilecek örnek şahsiyetlerin fazla olmamasından kaynaklı olarak ortak iki ilim disiplini çerçevesinden bir örnek şahsiyetin sözlerinin din eğitimine hangi türde bir katkı sağlayacağı, sözlerinin din eğitimi süzgecinden geçirilmesi önem arz etmektedir. “Son Osmanlı Mutasavvıflarından Ken’an Rifâî’nin Sözlerine Din Eğitimsel Bakış” adlı araştırma tarihi yöntem, anlama metodu ve literatür tarama tekniği ile incelenerek probleme cevap aranmıştır. Bu bağlamda Ken’an Rifâî’nin sözlerinin din eğitimi ile ilişkisi nedir? sorusuna cevap aranmıştır. Tasavvuf açısından hem Rifâî’nin sözlerinin hem de din eğitiminin ortak noktasının kâmil insan yetiştirmek olduğu görülmüştür. Ken’an Rifâî’nin bir mutasavvıf olarak insanlara örnek olmasında Hatice Cenân Hanım, oğlunun ilk mürşidi olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
din eğitimi, tasavvuf, Ken’an Rifâi, kâmil insan.

Abstract
Education and training are essential elements for a nation to survive, preserve its material and spiritual values and progress and generate benefits. The spiritual dimension of education is as important as its material dimension. There is a need for religious education that will satisfy the spiritual side and raise spiritually as well as the education that will ensure the material development of the human consisting of matter and spirit. Religious education and mysticism aim to develop people personally and spiritually. From this point of view, the common point of both fields is human and human education. Sufi education is a systematic religious education activity carried out to achieve both the goals of religious education and the goals of its own education. The common purpose of religious education and Sufism is to raise perfect people. In this respect, it is the aim of the research to discuss the conversations of Ken’an Rifai, one of the last Ottoman Sufis, in terms of religious education. Due to the fact that there are not many exemplary figures who can be role models today, it is important that the words of an exemplary person within the framework of the two common science disciplines will contribute to religious education, and to filter their words through religious education. The research called "Religious Educational Perspective on the Words of Ken'an Rifai, one of the last Ottoman Sufis", was examined with historical method, understanding method and literature scanning technique, and an answer to the problem was sought. In this context, what is the relationship of Ken’an Rifai's words to religious education? The answer to the question was sought. In terms of Sufism, it has been seen that the common point of both Rifai's words and religious education is to raise perfect people. Hatice Cenân Hanım was seen to be the first mentor of her son in Ken’an Rifâî's being an example to people as a sufist.

Keywords
religious education, mysticism, Kenan Rifai, perfect people.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri