Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE FORMATION OF KAZIM KARABEKIR'S WORLD OF THOUGHT IN THE LIGHT OF THE MEMORY BOOK "HAYATIM"

“HAYATIM” ADLI ANI KİTABI IŞIĞINDA KAZIM KARABEKİR’İN DÜŞÜNCE DÜNYASININ OLUŞUMU

THE FORMATION OF KAZIM KARABEKIR'S WORLD OF THOUGHT IN THE LIGHT OF THE MEMORY BOOK "HAYATIM"

 
Yazar : Hulusi GEÇGEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 70
Sayfa : 158-168
DOI Number: :
Cite : Hulusi GEÇGEL , (2022). THE FORMATION OF KAZIM KARABEKIR'S WORLD OF THOUGHT IN THE LIGHT OF THE MEMORY BOOK "HAYATIM". Route Education and Social Science Journal , 70, p. 158-168. Doi: 10.17121/ressjournal.3124.
745    682


Özet
Kazım Karabekir, as a soldier and politician, is one of the important names in recent Turkish history. During his military career, he served in critical positions and made great contributions to the national struggle. It is also important for a person who played such an active role in our history to keep a diary continuously from his secondary school years until his death, in terms of shedding light on the period in which he lived. In this research, it is aimed to examine the memoir called "My Life" in terms of the formation of Kazım Karabekir's world of thought, his military and political activities and his special sensitivity to the poem "I am a Turk". In the research, the document analysis method, which is one of the qualitative research methods, was used, and the obtained data were analyzed through descriptive analysis. The work studied in the research is Kazım Karabekir's memoir called My Life. In the book, the life of the author between 1882-1907 is described. This period covers the period from his birth to his two-year tenure in the Third Army, when he was appointed staff captain. The book has been examined in terms of Karabekir's student years, cultural nutrition sources, the formation of his world of thought, military and political activities. Karabekir in his secondary school years; He is a child who reads a lot of books, has adopted the ideology of Turkism, is strongly against the tyranny, is aware of the Committee of Union and Progress. He is thinking of dethroning Abdülhamit. As a result of the examination, it was seen that Karabekir achieved each of these goals that he had planned in his secondary school years with perseverance and determination.

Anahtar Kelimeler
Kazım Karabekir, Turkism, Union and Progress Society, Monastery, Macedonia.

Abstract
Kazım Karabekir, bir asker ve siyaset adamı olarak yakın dönem Türk tarihinin önemli isimlerinden biridir. Askerlik mesleği süresince çok kritik görevlerde bulunmuş, millî mücadeleye büyük katkılar sağlamıştır. Tarihimizde böylesine etkin rol oynayan bir kişinin, ortaokul yıllarından vefatına kadar aralıksız günlük tutması, yaşadığı döneme ışık tutması açısından ayrıca önemlidir. Bu araştırmada “Hayatım” adlı anı kitabının, Kazım Karabekir’in düşünce dünyasının oluşumu, askeri ve siyasi faaliyetleri ve “Ben Bir Türk’üm” şiirine özel duyarlılığı açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden dokuman inceleme yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmada çalışılan eser Kâzım Karabekir’in Hayatım adlı anı kitabıdır. Kitapta yazarın 1882-1907 yılları arasındaki yaşam kesiti anlatılmaktadır. Bu zaman dilimi onun doğumundan kurmay yüzbaşı olarak atandığı Üçüncü Ordu’daki iki yıllık görev sürecine kadar olan dönemi kapsamaktadır. Kitap, Karabekir’in öğrencilik yılları, kültürel beslenme kaynakları, düşünce dünyasının oluşumu, askeri ve siyasi faaliyetleri doğrultusunda incelenmiştir. Karabekir daha ortaokul yıllarında; çok kitap okuyan bir çocuktur, Türkçülük ideolojisini benimsemiştir, istibdat yönetimine şiddetle karşıdır, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden haberdardır, mezun olunca Üçüncü Ordu’ya atanıp bu cemiyete üye olmak ve askeri bir darbeyle II. Abdülhamit’i tahttan indirmek düşüncesindedir. İnceleme sonucunda Karabekir’in daha ortaokul yıllarında planladığı bu hedeflerin her birini azim ve kararlılıkla gerçekleştirdiği görülmüştür.

Keywords
Kâzım Karabekir, Türkçülük, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Manastır, Makedonya.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri