Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ESTABLISHMENT OF AUDIOVISUAL MEDIA REGULATORY AUTHORITIES PLATFORM IN THE TURKIC WORLD

TÜRK DÜNYASINDA GÖRSEL İŞİTSEL MEDYA DÜZENLEYİCİ OTORİTELERİ PLATFORMU OLUŞTURULMASI

ESTABLISHMENT OF AUDIOVISUAL MEDIA REGULATORY AUTHORITIES PLATFORM IN THE TURKIC WORLD

 
Yazar : Ahmet AKALIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 71
Sayfa : 136-152
DOI Number: :
Cite : Ahmet AKALIN , (2022). ESTABLISHMENT OF AUDIOVISUAL MEDIA REGULATORY AUTHORITIES PLATFORM IN THE TURKIC WORLD. Route Education and Social Science Journal , 71, p. 136-152. Doi: 10.17121/ressjournal.3109.
709    641


Özet
Görsel işitsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren düzenleyici ve denetleyici kurullar geleneksel radyo ve televizyon yayıncılığı başta olmak üzere internet üzerinden yapılan OTT yayınlarına ve video paylaşım mecralarına kadar geniş bir alanın düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Bu kurumlar Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Avrupa Yayın Birliği (EBU) gibi uluslararası kuruluşlar ile Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu (EPRA), Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (BRAF), İslam İşbirliği Teşkilatı Düzenleyici Otoriteler Forumu (IBRAF), Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı (MNRA) gibi platformların çatısı altında işbirliği yapmaktadır. Bu iş birliği sürecinde, görsel-işitsel medya alanında frekans spektrum paylaşımının ve internet yayıncılığının da dahil olduğu teknik boyutlar ile görsel-işitsel içeriklerin küresel ölçekte dolaşımı gibi kültürel ve sosyal boyutlar çerçevesinde bilgi, tecrübe ve strateji paylaşımı yapılmaktadır. Bu çalışmada Türk Konseyi (Türk Keneşi) üyesi ve gözlemcisi devletlerde görsel-işitsel medya alanında düzenleme işlevi gören kurum ve kuruluşların yayıncılık alanında daha aktif işbirliği yapmaları için yukarıda benzerleri sayılan yapılar gibi bir platform (birlik, konsey, forum) kurulmasının gerekliliğinin tartışılması amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. RTÜK’ten ITU, EPRA, MNRA’nın faaliyetlerine katılmış veya BRAF ve IBRAF’ın kurulmasında görev almış yönetici ve uzmanların yanı sıra RTÜK’ün uluslararası faaliyetlerine katılmış akademisyenlerle de yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. Yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmada tartışılan fikirlerden hareketle Türk Dünyasında görsel işitsel medya alanında düzenleme faaliyetlerini yürüten otoriteler arasında oluşturulacak bir platformun tecrübe paylaşımına ve işbirliğinin artmasına hizmet edeceği beklenmektedir. *** bu makalenin bildiri hali 23 Eylül 2021'de Özbekistan'da KAYFO18'de bildiri olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Uluslararası Platformlar, Görsel İşitsel Medya, Türk Dünyası, Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar

Abstract
Regulatory and supervisory authorities are responsible for the regulation and supervision of a wide area in the field of audiovisual broadcasting especially in traditional radio and television broadcasting sector, as well as over the internet (OTT) broadcasts and video sharing channels. These authorities cooperate under the roof of international organizations such as International Telecommunications Union (ITU), European Broadcasting Union (EBU) and of platforms such as European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), Black Sea Broadcasting Regulatory Authorities Forum (BRAF), Organization of Islamic Cooperation (OIC) Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF), The Mediterranean Network of Regulatory Authorities (MNRA). In this cooperation process, information, experience and strategy are shared within the framework of technical dimensions such as internet and frequency spectrum sharing in the audiovisual media field and also of cultural and social dimensions such as the circulation of audiovisual content on a global scale. In this regard, the aim of this study is to discuss the necessity of establishing a platform (union, council, form) like those mentioned above so that the institutions and organizations that serve as regulatory bodies in the audiovisual media sector in the members of the Turkic Council and observer states collaborate better in the field of broadcasting. One of the qualitative research methods, in-depth interview technique was used in the study. Data were collected through a structured interview form with managers and experts of RTÜK, who participated in the activities of institutions such as ITU, EPRA, MNRA, BRAF and IBRAF and academics who have worked in the audiovisual media in the Turkic World. Data obtained by face-to-face interview technique was analysed by descriptive analysis method. Results of the research showed that a platform to be established among the authorities which carry out regulatory activities in the audiovisual media field in the Turkic World will serve to share experience and to increase cooperation.

Keywords
International Platforms, Audio-Visual Media, Turkic World, Regulatory and Supervisory Boards

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.



Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri