Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN RUHANİLİK (İŞ YERİ RUHSALLIĞI) ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
(GRADUATE STUDENTS' OPINIONS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUALITY (WORKPLACE SPIRITUALITY), ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT )

Yazar : Sibel GÜVEN  & Gizem DAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 66
Sayfa : 142-154
290    339


Özet
Bu araştırmada amaç; ruhanilik, örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasında nasıl bir ilişki olabileceğini yüksek lisans öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda ortaya koymaktır. Amaca uygun olarak araştırmada, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Sınıf Eğitimi ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim dallarında eğitim gören 12’si kadın, 9’u erkek toplam 21 lisans üstü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yapılandırılmış görüşme ile toplanmış verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ruhanilik, bireyin bir işte kendini geliştirmesi, işte tam verim elde etmesi, örgüt kültürünün oluşması için örgütü içselleştirmesi bunun için de işinde mutlu olarak ruhani değerleri beslemesi olarak tanımlanmıştır. Ruhanilik, örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasında güçlü bir ilişki bulunmakta, ruhanilik örgütsel bağlılığı, örgütsel bağlılık ise örgüt kültürünü etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler
Ruhanilik, Örgütsel Kültür, Örgütsel Bağlılık, Betimsel Analiz

Abstract
The aim of this research is; to reveal the relationship between spirituality, organizational culture and organizational commitment in line with the views of graduate students. In accordance with the purpose, phenomenological design, one of the qualitative research designs, was used in the research. The study group of the research consists of 21 graduate students, 12 female and 9 male, studying in the Department of Classroom Education and Educational Administration and Supervision in a state university, Institute of Educational Sciences. In the research, descriptive analysis technique was used in the analysis of the data collected by structured interview. According to the results of the research, spirituality is defined as the individual's self-development in a job, achieving full efficiency at work, internalizing the organization for the formation of organizational culture, and nurturing spiritual values by being happy in his job. There is a strong relationship between spirituality, organizational culture and organizational commitment, spirituality affects organizational commitment and organizational commitment affects organizational culture.

Keywords
Spirituality, Organizational Culture, Organizational Commitment, Descriptive Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri