Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEACHER CANDIDATES' VIEWS ON CONFLICT CONCEPT AND CONFLICT MANAGEMENT PROCESS IN TEACHING
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇATIŞMA KAVRAMINA VE ÖĞRETİMDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ )

Yazar : Bülent GÜVEN  & Sibel GÜVEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 65
Sayfa : 99-114
465    373


Özet
Bu araştırmada bireylerarası ilişkilerde iletişimin kötüleşmesi ya da kesintiye uğraması olarak fark edilen çatışma kavramının öğretmen adayları tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Amaca uygun olarak hazırlanan görüşme formunda yer alan sorular araştırmaya katılma konusunda gönüllü olan öğretmen adaylarına yöneltilmiştir. Toplanan veriler betimsel analiz tekniği ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda ulaşılan bulgular literatürde yer alan araştırma bulguları ile karşılaştırmalar yapılarak yorumlanmıştır. Öğretmen adaylarının çatışma kavramını tanımlama bağlamında verdikleri cevaplarda sıklıkla olumsuz şekilde gerçekleşen iletişimin varlığını ortaya koyan söylemlere yer verdikleri, çatışma kavramını olumsuz ögelerle ilişkilendirdikleri bu durumun üretilen metaforlara da yansıdığı, çatışma çözme önerileri yönüyle de öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak uzlaşı tercihinde bulundukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Adayı, Çatışma, Çatışma Yönetimi

Abstract
In this study, it was aimed to determine how the concept of conflict, which is perceived as a deterioration or interruption of communication in interpersonal relations, is perceived by teacher candidates. The research was carried out with the qualitative method. The questions in the interview form prepared in accordance with the purpose were directed to the pre-service teachers who volunteered to participate in the research. The collected data were analyzed by descriptive analysis technique. The findings obtained as a result of the examination were interpreted by making comparisons with the research findings in the literature. In the answers given by the pre-service teachers in the context of defining the concept of conflict, they often include discourses that reveal the existence of negative communication, This situation, which they associate the concept of conflict with negative elements, is also reflected in the metaphors produced, in terms of conflict resolution suggestions, it was concluded that the teacher candidates mostly preferred consensus.

Keywords
Teacher Candidate, Conflict, Conflict Management

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri