Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL İKLİMİ ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
(INVESTIGATION OF GRADUATE STUDIES ON SCHOOL CLIMATE: A CONTENT ANALYSIS STUDY )

Yazar : Hilal KAZU  & İslam DEVİREN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 66
Sayfa : 155-163
260    278


Özet
Bu çalışma, Türkiye’de 2010–2020 yılları arasında okul iklimi konulu tezlerin incelenmesine yönelik bir içerik analizi çalışmasıdır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmanın veri kaynağı olan tezler, genel ağdan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi sitesinden “Okul İklimi” anahtar kelimesi üzerinden tarama yapılarak indirilmiştir. Toplam 60 tez çalışması üzerinde araştırma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar, doküman incelemesi yoluyla tezlerin yayımlandığı yıl, tezlerin türleri, hazırlandığı üniversite, yöntemi, okul türü, veri analizi teknikleri, veri toplama araçları ve örneklem büyüklüğüne göre dağılımı açısından incelenmiştir. Araştırmada ulaşılan bulgular: okul iklimi konulu tezlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında en fazla tezin 2018, 2019 ve 2020 yılında yayımlandığı, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında herhangi bir araştırma yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaların büyük çoğunluğu yüksek lisans tezidir. Bulgulara göre tezlerde en fazla kullanılan ölçme aracı ölçektir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre en fazla nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmaların çoğunda 501 ve üzeri örneklem tercih edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul İklimi, Okul Ortamı, İçerik Analizi

Abstract
This study is a content analysis study aimed at examining the theses on school climate between the years 2010-2020 in Turkey. The theses, which are the data source of this study, in which the qualitative research method was used, were downloaded from the general web from the National Thesis Center of the Council of Higher Education (YÖK) by scanning through the keyword "School Climate". A total of 60 dissertations were researched. These studies were examined through document review in terms of the year the theses were published, the types of the theses, the university they were prepared, the method, the type of school, data analysis techniques, data collection tools and the distribution according to the sample size. Findings reached in the research: When the distribution of the theses on school climate is examined by years, the most theses were published in 2018, 2019 and 2020, while no research was conducted in 2011, 2012, 2013 and 2014. Most of the research is master's thesis. According to the findings, the most commonly used measurement tool in theses is the scale. According to the results obtained in the research, the most quantitative method was used. In most of the studies, 501 or more samples were preferred.

Keywords
School Climate, School Environment, Content Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri