Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL OKUMA EĞİTİMİNİN DİJİTAL OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF DIGITAL READING EDUCATION ON DIGITAL READING COMPREHENSION )

Yazar : Sadık Ahmet Çetin  & Necati DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 65
Sayfa : 123-136
411    323


Özet
Bu çalışmanın amacı ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin dijital okuduğunu anlama becerisini geliştirmektir. Bu çalışma Nicel araştırma deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubu 20 pilot çalışmada, 15 deney ve 15 kontrol grubunda olmak üzere toplam 50 ortaokul 7. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın pilot çalışması toplam 4 haftada gerçekleştirilmiştir. Deneysel işlem ise 11 hafta da gerçekleştirilmiştir. Çalışmada deney grubuna dijital okuma eğitimi verilmiştir. Kontrol grubu Türkçe Dersi Öğretim Programı'na dayalı eğitim almıştır. Verilerin toplanmasında Dijital okuma aracı, Kişisel bilgi formu, Okuma Metinleri ve Okuduğunu anlama testleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız iki örneklemin istatistiklerinin karşılaştırılmasında kullanılan parametrik olmayan yöntemlerden Man-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilere okuma aracının ve okuma uygulamasının okuma sırasında kullanılan özellikleriyle ilgili bilgi verilmiştir. Öğrencilerin dijital okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek için asıl eğitim okuma stratejileri üzerinden verilmiştir. Okuma stratejilerinden gözden geçirme, vurgulama, tekrar okuma, çevrim içi sözlük kullanma ve çevrim içi paylaşma stratejilerini doğrudan öğretim yöntemiyle öğretilmiştir. Metni yakınlaştırma, seçme-kopyalama-yapıştırma, kısa yol tuşlarını kullanma, tarama yapma ve web kullanma stratejileri dolaylı yoldan öğretilmiştir. Araştırmanın sonucunda bilgilendirici ve öyküleyici metin türünde deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre okuduğunu anlama puanları anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır. Dolayısıyla araştırmada dijital okuduğunu anlama becerisini geliştirmede deney grubu öğrencilerine verilen dijital okuma eğitimi kontrol grubunun aldığı Türkçe dersi öğretim programına göre verilen eğitimden daha etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Dijital Okuma, Ekran Okuma, Çevrim İçi Okuma, Okuma Becerisi.

Abstract
The aim of this study is to improve the digital reading comprehension skills of secondary school 7th grade students. This study was carried out in a quantitative research design. In the study, a quasi-experimental design with pretest-posttest control group was used. The study group consisted of 50 secondary school 7th grade students, 20 in the pilot study, 15 in the experimental and 15 in the control group. The pilot study of the research was carried out in a total of 4 weeks. Experimental procedure was carried out in 11 weeks. In the study, digital reading training was given to the experimental group. The control group received education based on the Turkish Language Curriculum. Digital reading tool, Personal information form, Reading texts and Reading comprehension tests were used to collect the data. In the analysis of the data, Man-Whitney U test, which is one of the non-parametric methods used to compare the statistics of two independent samples, was used. In the study, the students were informed about the features of the reading tool and the reading application used during reading. In order to improve students' digital reading comprehension skills, the main training was given through reading strategies. Among the reading strategies, reviewing, highlighting, re-reading, using an online dictionary and sharing online were taught by direct teaching method. The strategies of zooming in the text, selecting-copying-pasting, using hotkeys, scanning and using the web were indirectly taught. As a result of the research, the reading comprehension scores of the experimental group students in the informative and narrative text type were significantly higher than the control group students. Therefore, the digital reading training given to the experimental group students was more effective than the training given according to the Turkish course curriculum received by the control group.

Keywords
Digital Reading, Screen Reading, Online Reading, Reading Skill.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri