Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KORONAVİRÜS SALGININA BAĞLI OLARAK YAŞANAN KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EVALUATION OF ANXIETY LEVELS LINKED TO EXPERIENCED CORONAVIRUS EPIDEMIC: THE EXAMPLE OF TURKEY

KORONAVİRÜS SALGININA BAĞLI OLARAK YAŞANAN KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 
Yazar : Abdulhakim ÖZTEKİN  - Enver KESKİN - Harun AÇİL - Sefa DURAK - Metin DÜNDAR & İdris YILMAZ,  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 64
Sayfa : 219-232
DOI Number: :
Cite : Abdulhakim ÖZTEKİN - Enver KESKİN - Harun AÇİL - Sefa DURAK - Metin DÜNDAR & İdris YILMAZ, , (2021). KORONAVİRÜS SALGININA BAĞLI OLARAK YAŞANAN KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 64, p. 219-232. Doi: 10.17121/ressjournal.3011.
1005    647


Özet
Yapılan bu araştırmanın amacı tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını sonucu Türkiye’de yaşayan insanların yaşadıkları kaygı düzeylerini belirlemek ve bu kaygı düzeyini çeşitli değişkenler açısından değerlendirmektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 272’si kadın 207’si erkek olmak üzere 479 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Türkçeye uyarlama çalışması yapılan Koronavirüs Kaygı Ölçeği ve bu ölçeğe demografik eklemeler yapılarak edilmiştir. Araştırmanın verilerine Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nde yer alan maddelerin sanal anket formuna aktarılarak ulaşılmıştır. Veriler SPSS 25 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan istatistiksel işlemlerde aritmetik ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans analizi, t testi gibi farklı analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen istatistiksel işlemlerde, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’de yaşayan insanların kaygı düzeyleri arasında cinsiyet, medeni durum, koronavirüse yakalanma durumu, bulunulan yaş aralığı, sosyoekonomik durum değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Türkiye’de yaşayan insanların kaygı düzeyleri arasında eğitim düzeyi, bireylerin yaşadığı bölge, dışarı çıkma ve sosyalleşme durumu, bireylerin yakın çevresinde koronavirüslü olan bireylerin olma durumu, bireylerin kronik rahatsızlığının olma durumu değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yapılan araştırmanın sonuçlarından hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Covid-19, Kaygı, Koronavirüs, Salgın, Türkiye

Abstract
The purpose of these surveys is effective worldwide outbreak of coronavirus results to determine the level of anxiety experienced by people living in Turkey, and this is to evaluate the anxiety level in terms of different variables. The research was designed by scanning method, one of the quantitative research methods. The study group of the research consists of 479 participants. The data of the study were obtained by the Coronavirus Anxiety Scale, which was adapted to Turkish, and demographic additions to this scale. The data of the study were reached by transferring the items in the Coronavirus Anxiety Scale to the virtual questionnaire form. The analysis in the statistical processing obtained as a result, coronavirus outbreak in the process of sex between anxiety levels of people living in Turkey, marital status, Coronavirus arrest status, current age range, there was a statistically significant difference in terms of socioeconomic status variables. Level of education among the anxiety levels of people living in Turkey, individuals lived in, going out and socializing status, status of individuals with coronavirus the immediate vicinity of the individuals, not the state of the chronic illness of individuals variables, there was no statistically significant difference.

Keywords
Anxiety, Coronavirus, Covidien-19, Epidemic, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri