Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ROLLERİNİN ÖRGÜTÜN YENİLEŞME VE KARARLARA KATILIM DURUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE EFFECTS OF SCHOOL ADMINISTRATORS’ TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ROLES ON ORGANIZATIONAL INNOVATION AND DECISION PARTICIPATION ACCORDING TO TEACHERS' PERCEPTIONS )

Yazar : Muhiddin ERKEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 62
Sayfa : 345-361
357    317


Özet
Bu araştırmada öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik rollerinin örgütün yenileşme ve kararlara katılım durumları üzerindeki etkileri incelenmektedir. Araştırmanın çalışma evreninde Zonguldak ilinde çalışan Okul öncesi, İlköğretim, Ortaöğretimde görevli;6908 kamu ve özel sektör öğret-meni bulunmaktadır. Çalışmaya 280 öğretmen seçkisiz olmayan (non-random) örneklem yöntemlerinden tabakalı örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Betimsel tarama modelinde yapılan araştırmada verilerin toplanması için Dönüşümcü Liderlik Ölçeği, Örgütsel Yenileşme Ölçeği, Öğretmen Karara Katılma Ölçeği, kullanılmıştır. Çalışmadaki verilerin araştırma sorularına göre analiz edilebilmesi için betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA, analizleri kullanılmıştır Araştırma sonu-cunda; erkek katılımcılar ile kadın katılımcıların algıları ile kamu ve özel sektörde çalışan öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik ve kararlara katılım konusundaki tutumlarında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Katılımcıların algıları kıdeme göre, yaşa göre, okul kademesine göre, işe yerleşme tipine göre incelendiğinde okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik örgütsel yenileşme ve kararlara katılım konusundaki tutumlarında anlamlı farklar bulunmuş. Aynı zamanda katılımcıların algıları üye oldukları sendikaya göre incelendiğinde okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik örgütsel yenileşme ve kararlara katılım konusundaki tutumlarında anlamlı farklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Okul yöneticileri, dönüşümcü liderlik, örgütsel yenileşme, kararlara katılımı

Abstract
In this study, the effects of the transformational leadership roles of school administrators on the organization's innovation and participation in the decisions are examined according to the teachers' perceptions. In the study universe of the research, there are 6908 public and private teachers working in preschool, primary and secondary education working in Zonguldak province. 280 teachers were determined by the stratified sampling method that is one of the non-random methods. Transformational leadership scale, organizational ınnovation scale, teacher decision-making scales were used to collect data in the descriptive survey model. Descriptive statistics, t-test, ANOVA, analyzes were used to analyze the data in the study according to the research questions. According to the perceptions of male participants and female participants, and the perceptions of teachers working in the public and private sectors, there was a significant difference in school administrators' attitudes towards transformational leadership and decision making. When the perceptions of the participants were examined according to seniority, age, school level, and type of work placement, significant differences were found in school administrators' attitudes towards transformational leadership and organizational innovation and participation in decisions. At the same time, when the perceptions of the participants were analyzed according to the union they are members of, the significant differences were found in the attitudes of school administrators towards transformational leadership, organizational innovation and participation in decisions.

Keywords
School administrators, transformational leadership, organizational innovation, participation in deci

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri