Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A COMPARISON OF UTOPIA AND THE NEW ATLANTIS

ÜTOPYA VE YENİ ATLANTİS ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA

A COMPARISON OF UTOPIA AND THE NEW ATLANTIS

 
Yazar : Halit GÜR    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 59
Sayfa : 87-97
DOI Number: :
Cite : Halit GÜR , (2021). A COMPARISON OF UTOPIA AND THE NEW ATLANTIS. Route Education and Social Science Journal , 59, p. 87-97. Doi: 10.17121/ressjournal.2900.
786    810


Özet
Bu çalışmada, edebi üslubunun derinliğinin yanı sıra gerek felsefe ve gerekse siyaset alanında tarihe iz bırakan önemli birer kaynak niteliği taşıyan, Thomas More’a ait “Ütopya” ile Francis Bacon’a ait “Yeni Atlantis” adlı eserlerin karşılaştırması yapılmıştır. Bu karşılaştırma, Thomas More’un “Ütopya” adlı eseri ile Francis Bacon’ın “Yeni Atlantis” adlı eserinin kurgu, ana karakterler, dil ve üslup, amaç ve konular ana temaları üzerinden birbirlerine karşı benzerlik ve/veya farklılıklarının belirlenmesine dayanmaktadır. Ayrıca “konular” başlığı içinde “ordu ve askerler, toplumsal hayat, ekonomik sistem, hukuk sistemi, özel mülkiyet hakkı, siyasi ve dini yapı” ayrı şekilde açıklanmıştır. More’un Ütopya’sı 16. yüzyıl’da Rönesans ve reformun getirdiği karmaşık toplumsal sınıf ayrılıklarından, siyaset adamlarına getirdiği eleştirilerden ve ideal toplumun nasıl işleyeceğinden oluşmuştur. Bacon’ın Yeni Atlantis’i ise, bu çalkantılı dönemin hemen sonrasında toplumsal ayrışmaların azalması ile birlikte insanların doğaya ve bilime yönelmesi gerektiği yönünde önerileri sunmasından dolayı söz konusu bu iki kitabın karşılaştırılması uygun görülmüştür. Çalışma bu haliyle durum saptamaya yönelik olduğundan betimsel bir araştırma niteliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Thomas More, Ütopya, Francis Bacon, Yeni Atlantis, kitap karşılaştırması

Abstract
In this study, in addition to the depth of the literary style, a comparison was made between the works named "Utopia" by Thomas More and "New Atlantis" by Francis Bacon, which are important sources that leave a mark on history in both philosophy and politics. This comparison is based on determining the similarities and/or differences between Thomas More's work "Utopia" and Francis Bacon's "New Atlantis" through the main themes of fiction, main characters, language and style, purpose and subjects. In addition, under the heading of topics, the "army and soldiers, social life, economic system, legal system, private property right, political and religious structure" are explained separately. Thomas More's Utopia 16. it consisted of the complex social class divisions brought about by the Renaissance and reform in the century, the criticism it brought to politicians, and how the ideal society would work. Francis Bacon's New Atlantis, on the other hand, was considered appropriate to compare these two books, as it offered suggestions that people should turn to nature and science, along with the reduction of social dissociation immediately after this turbulent period. As the study is aimed at determining the situation in its current state, it is descriptive research.

Keywords
Thomas More, Utopia, Francis Bacon, the New Atlantis, book comparison

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri