Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAM İNANCINA GÖRE TAKLİDÎ İMAN

THE IMITATIONAL FAITH ACCORDING TO ISLAM

İSLAM İNANCINA GÖRE TAKLİDÎ İMAN

 
Yazar : Hasan KURT    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 1
Sayfa : 44-67
DOI Number: :
Cite : Hasan KURT , (2014). İSLAM İNANCINA GÖRE TAKLİDÎ İMAN. Route Education and Social Science Journal , 1, p. 44-67. Doi: 10.17121/ressjournal.29.
8763    6712


Özet
“İslam İnancına Göre Taklidi İman” adını alan bu makalede başlıca iki ana başlık ve sonuç kısmı bulunmaktadır. Etimolojik tahlilin yapıldığı ilk başlık altında taklid kelimesinin, sözlük ve terim anlamları ile Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde taklid kavramı üzerinde durulmuştur. “İtikadî Mezheplere Göre Taklidi İman” adını taşıyan ikinci başlık altında ise Selefiyye, Eş’ariyye, Matüridiyye gibi Ehl-i Sünnet mezhepleri ile Şia, Mutezile ve Hariciler gibi Ehl-i Sünnet dışı mezheplerinin taklidi iman konusundaki görüşleri değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında ise araştırma esnasında varılan sonuçlara yer verilmiştir. Kelamî eserlerde fazla yer verilmeyen taklidi iman konusunun yeni bir bakış açısıyla değerlendirildiği bu çalışmanın ilgili alanda önemli bir boşluğu dolduracağı ümit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kelam, İslam, Taklit, İman, Ehli Sünnet

Abstract
This article entitled “the imitational faith according to Islam" has two main sections and a conclusion. In the first section, which etymological analysis is made, the term and glossary meaning of imitation (taqlid) is given and its place in the Quran and the Hadith is focused. In the second section entitled "Imitational Faith According to Theological Sects” views of Ahl al-Sunna denominations such as Salafiyya, Ashariyya, Maturidiyya and views of non-Sunni denominations such as Shia, Mutaziliyya and Kharijiyya are discussed. In the conclusion, the outcomes of the research are presented. It is hoped that an important gap will be fill with new perspectives in the area of Islamic Theology, which is not focused enough previously.

Keywords
Theology, Islam, imitative, Taqlid, Faith, Ahl al-Sunnah

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri