Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜKLERİNDEKİ DUYGU DURUMLARININ İNCELENMESİ

ANALYSIS OF THE EMOTIONS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS IN THE DIARY

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜKLERİNDEKİ DUYGU DURUMLARININ İNCELENMESİ

 
Yazar : Elanur DADAK SAK  & Fatih KANA  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 284-304
DOI Number: :
Cite : Elanur DADAK SAK & Fatih KANA, (2020). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜKLERİNDEKİ DUYGU DURUMLARININ İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 57, p. 284-304. Doi: 10.17121/ressjournal.2868.
887    839


Özet
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin günlüklerinde yaşadıkları duyguları tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda ortaokul öğrencilerinin en çok hangi duyguları yaşadığı ve bu duyguların sıklık düzeyi de tespit edilmek istenmiştir. Bu duyguların tespiti, öğretmenlerin öğrencilerinin duygularını daha iyi anlamasında kullanılabilir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin batısında bir devlet okulunda7. sınıfına devam eden 61 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde birçok öğrencinin günlük yazmayı tam bilmediği tespit edilmiştir. Duygu aktarımı yaparak günlük yazan öğrencilerde psikolojik olarak rahatlama olduğu tespit edilmiştir. Bunların dışında kız öğrencilerin daha fazla yazma ihtiyacı duyduğu, gizlilik ihlalinden kaynaklı olarak bazı öğrencilerin günlük yazamadığı, sorunlu olarak tabir edilen öğrencilerin daha fazla yazmaya ihtiyaç duyduğu, günlüklerde en çok hangi duyguların tekrarlandığı gibi durumlarda tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Duygular, günlük yazma, psikolojik rahatlama, yazma becerisi.

Abstract
The purpose of this research is to determine the emotions middle school students experience in their diaries. In line with this purpose, it was aimed to determine which emotions middle school students experience the most and the frequency of these feelings. Detection of these emotions can be used by teachers to better understand their students' feelings. Turkey is a state west of the working group of the study okulunda7. It consists of 61 students attending the class. Case study design was used in the research. Descriptive analysis and content analysis were used to analyze qualitative data. When the results obtained in the study were examined, it was determined that many students did not know how to write a diary. It has been determined that students who write diary by conveying emotions have psychological relief. Apart from these, it has been determined that female students need more writing, some students cannot write diary due to privacy violation, problematic students need to write more, and which feelings are mostly repeated in diaries.

Keywords
Emotions, journaling, psychological relief, writing skills.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri