Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ VE KAVRAMSAL TARTIŞMA

STUDY OF THE BROKERAGE CONTRACT AND CONCEPTUAL DISCUSSION

SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ VE KAVRAMSAL TARTIŞMA

 
Yazar : İsmail SARITEKE    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 276-283
DOI Number: :
Cite : İsmail SARITEKE , (2020). SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ VE KAVRAMSAL TARTIŞMA. Route Education and Social Science Journal , 57, p. 276-283. Doi: 10.17121/ressjournal.2866.
823    686


Özet
2012 yılında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 1956 tarihli 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kalkmıştır. Bu kanun ile güdülen amaçlardan biri de kanun dilinin sadeleştirilmesidir. Nitekim 6762 sayılı kanun dil itibariyle dönemi yansıtmamaktadır. Ancak bu sadeleştirme hamlesi bazı noktalarda kanunun ruhunu ve kavramsal amacını yansıtmayan kelimelerin doğmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada 6762 sayılı kanun döneminde “dellal” olarak yer alan ancak 6102 sayılı kanunda yer bulamayan tacir yardımcısı ele alınacaktır. Yeni düzenleme ile birlikte “simsar” olarak değiştirilen bu kavram artık 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Yine aynı şekilde 6098 sayılı Borçlar Kanunu da 818 sayılı Eski Borçlar Kanunu’nun sadeleştirilmesi amacını taşımaktadır. Bu vesileyle “simsar” olarak değiştirilen tacir yardımcısının kavramsal olarak incelenmesi ve doğru bir tercih olup olmadığının incelenmesi elzemdir. Bu çalışmada simsar kavramı anlatılarak, benzer kavramlardan farklı olan yönleri ortaya konulacak ve isim konusunda öneride bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Simsar, Tellal, Tacir, Tacir Yardımcısı

Abstract
With the enactment of the Turkish Commercial Code No. 6102 in 2012, the Turkish Commercial Code No. 6762 dated 1956 was abolished. One of the aims pursued by this law is to simplify the language of the law. As a matter of fact, the law numbered 6762 does not reflect the period in terms of language. However, this simplification has led to the emergence of words that do not reflect the spirit and conceptual purpose of the law at some points. In this study, the assistant merchant who was included in the law numbered 6762 as "dellal" but could not find a place in the law number 6102 will be discussed. This concept, which was changed as "simsar" with the new regulation, is now included in the Code of Obligations No. 6098. Similarly, the Code of Obligations No. 6098 aims to simplify the Former Code of Obligations No. 818. On this occasion, it is essential to conceptually examine the assistant merchant who has been changed as "simsar" and examine whether it is a correct choice. In this study, the concept of broker will be explained, different aspects from similar concepts will be revealed and a suggestion will be made about the name.

Keywords
Broker, Tellal, Merchant, Assistant Merchant

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri