Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

ANALYZING PETITION WRITING SKILLS OF ASSOCIATE DEGREE STUDENTS

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

 
Yazar : Ömer Faruk KADAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 262-275
DOI Number: :
Cite : Ömer Faruk KADAN , (2020). ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 57, p. 262-275. Doi: 10.17121/ressjournal.2863.
832    669


Özet
Ön lisans öğrencilerinin dilekçe yazma becerilerini incelemeyi amaçlayan bu çalışma, bir devlet üniversitesine bağlı bir meslek yüksekokulunda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Basın ve Yayıncılık ve Lojistik bölümlerinde okuyan 150 ikinci sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma tarama modelindedir ve veriler nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi ile çözümlenmiştir. Öğrencilerin dilekçeleri, Özçakmak (2017) tarafından geliştirilen Dilekçe Dereceli Puanlama Anahtarı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ön lisans öğrencilerinin ortalama dilekçe yazma puanlarının 13,13 olduğu ve bunun oransal karşılığının %65,7 olduğu belirlenmiştir. Ön lisans öğrencilerinin en fazla hatayı adres ve iletişim bilgisi yazma ve sayfa düzeni konusunda en az hatayı ise talep ifade etme ve kalıp ifade kullanma konusunda yaptıkları tespit edilmiştir. Dilekçe yazma konusunda en başarılı bölüm Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı; en başarısız bölüm ise Lojistik bölümü olmuştur. Dilekçe yazma konusunda kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır. Son olarak, öğrencilerin dilekçenin içerik – dil ve anlatım unsurlarında biçimsel unsurlarına göre daha başarılı oldukları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Meslek yüksekokulu, ön lisans, dilekçe, dilekçe yazma becerisi.

Abstract
This study, aiming to analyze petition writing skills of associate degree students, was carried out with 150 second graders studying at “Office Management and Executive Assistant Training”, “Journalism” and “Logistics” departments of a vocational school at a state university. The study was in survey model, and the data were analyzed through document review among qualitative research techniques. The students’ petitions were analyzed using Petition Writing Rubric developed by Özçakmak (2017). As a result of the study, it was found that mean petition writing score of the students was 13,13 and this was proportionately 65,7%. It was revealed that the students made mistakes mainly in writing address and contact information and page layout; they made the least mistakes in expressing request and using “common closing phrases”. The most successful department in writing petition was Office Management and Executive Assistant Training, and the least successful department was logistics. In addition, it was revealed that female students were more successful in writing petition compared to the male students. Finally, it was concluded that the students were more successful in content – language and expression elements of petition than formal elements.

Keywords
Vocational school, associate degree, petition, petition writing skill.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri