Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MAJOR LOBBIES AND THEIR ACTIVITIES IN THE USA

ABD’DE BAŞLICA LOBİLER VE FAALİYETLERİ

MAJOR LOBBIES AND THEIR ACTIVITIES IN THE USA

 
Yazar : Ahmet TUNÇ  & Kamil GÖKSEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 197-214
DOI Number: :
Cite : Ahmet TUNÇ & Kamil GÖKSEL, (2020). MAJOR LOBBIES AND THEIR ACTIVITIES IN THE USA. Route Education and Social Science Journal , 57, p. 197-214. Doi: 10.17121/ressjournal.2847.
954    1100


Özet
Lobiciliğin Amerikan Birleşik Devletleri (ABD) siyasal sisteminin içerisinde ortaya çıkması ve günümüze kadar varlığını geliştirerek koruması nedeni ile lobiciliğin ABD ile özdeşleştiğini söylemek mümkündür. Lobiler karar alma süreçlerine etkin katılımları ile öne çıkmaktadırlar. Özellikle yasama organı üzerindeki faaliyetleri yasa yapma süreçlerine etkin katılımlarından kaynaklanmaktadır. Bu katılımlar karar alıcılarla kurulan iyi bir iletişim ağının yanı sıra, lobilerin onlara sağladığı rapor ve bilgilerin kendilerine olan faydalarından da kaynaklanmaktadır. Zira karar alıcıların her konu hakkında detaylı bilgi sahibi olması mümkün değildir, zira seçimle işbaşına gelen karar alıcılar, seçim bölgelerinin sorunlarına daha fazla hâkim olmakta, başka bölgelerin veya uluslararası sorunların kapsam ve detayları hakkında bilgi sahibi olmayabilmektedirler. ABD siyasal sistemi içerisinde ortaya çıkan ve kendisine yer bulan lobicilik, yerli ve yabancı lobilerin “lobi faaliyetlerini” yürüttüğü bir alana evirilmiştir. Yerli lobilerin faaliyetleri genellikle kiralanan lobi şirketlerinin profesyonel lobicileri aracılığı ile, diğer ülkelerin ve kurumların hizmet aldığı kuruluşlar halini gelmişlerdir. Yabancı lobilerin bir kısmı profesyonel hizmet alma yöntemini seçmiş olsa da bir kısmı da lobiciliği kendi kuruluşları aracılığı ile yürütmektedirler. Bu çalışmada yabancı lobiler ve faaliyetleri ele alınmaya çalışılmış, ayrıca ABD’de faaliyet gösteren başlıca lobilerin yasama üzerindeki faaliyetleri üzerinde çoğunlukla durulurken yürütme üzerindeki faaliyetleri de incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
ABD, Lobiler, Lobicilik.

Abstract
It is possible to say that lobbying has become synonymous with the USA because of the emergence of lobbying within the political system of the United States of America (USA) and its preservation by improving its existence until today. Lobbies stand out with their active participation in decision-making processes. Especially their activities on the legislature stem from their active participation in law-making processes. These involvements are not only due to a good communication network with decision makers, but also from the benefits of the reports and information provided to them by the lobbies. Because it is not possible for decision makers to have detailed information about every issue, because elected decision makers have more control over the problems of electoral districts and may not have information about the scope and details of other regions or international problems. Lobbying, which emerged and found a place for itself in the US political system, has evolved into an area where local and foreign lobbies carry out "lobbying activities". The activities of local lobbies have become organizations from which other countries and institutions receive services, usually through the professional lobbyists of the hired lobby companies. Although some of the foreign lobbies have chosen the professional service method, some of them carry out lobbying through their own organizations. In this study, foreign lobbies and their activities have been tried to be discussed, and the activities of the main lobbies in the USA on the legislature are mostly emphasized while their activities on the executive are also examined.

Keywords
USA, Lobbies, Lobbying

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri