Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTMENLERİNİN YAZILI ANLATIM SORUNLARIYLA İLİŞKİLİ GÖRÜŞLERİ: ÜSKÜP YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ

TEACHER OPINIONS ABOUT WRITTEN EXPRESSION PROBLEMS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: SKOPJE YUNUS EMRE INSTITUTE EXAMPLE

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTMENLERİNİN YAZILI ANLATIM SORUNLARIYLA İLİŞKİLİ GÖRÜŞLERİ: ÜSKÜP YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ

 
Yazar : Fahri TEMİZYÜREK  & Ergin BAKİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 54
Sayfa : 276-288
DOI Number: :
Cite : Fahri TEMİZYÜREK & Ergin BAKİ, (2020). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTMENLERİNİN YAZILI ANLATIM SORUNLARIYLA İLİŞKİLİ GÖRÜŞLERİ: ÜSKÜP YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ÖRNEĞİ . Route Education and Social Science Journal , 54, p. 276-288. Doi: 10.17121/ressjournal.2786.
774    712


Özet
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dört temel beceriden biri yazma becerisidir. Yazma becerisi dil öğretiminde kronolojik olarak bütün becerileri tamamlayan en son beceri olarak bilinir. Bu çalışmada 2020-2021 eğitim öğretim yılında Üsküp Yunus Emre Enstitüsünde görev yapan 4 eğitmene ; yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatım sorunlarına ilişkin gözlem ve tespitlerini belirtmek üzere 7 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme formu içeriğinde eğitmenlerin demografik yapıları ve öğrencilerin yazılı anlatım sorunlarına ilişkin sorular mevcuttur. Uygulamamız 4 eğitmenle sınırlı tutulup 40 dakika sürmüştür. Katılımcılar K1, K2… olarak rastgele kodlanmıştır. Bu makale çalışmasında nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Eğitmen görüşlerinden elde ettiğimiz bulgulardan hareketle öğrencilerin fonetik yanlışlarda en çok ünlü ve ünsüz uyumlarında ; morfolojik yanlışlarda hal ekleri ve zaman kiplerinde ; sentaktik yanlışlarda cümle ögelerinin yanlış sıralanmasında ; semantik yanlışlarda ise olumsuz aktarımlarda yanlış yaptığı tespit edilmiştir. Çalışmamızda bu yanlışlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yazılı anlatım, öğretmen görüşleri

Abstract
One of the four basic skills in teaching Turkish as a foreign language is writing. Writing skill is known as the last skill in language teaching to complete all skills chronologically. In this study, 4 instructors working at Skopje Yunus Emre Enstitute in the 2020-2021 academic year ; A semi-structured interview form consisting of 7 open-ended questions was applied in order to indicate the observations and determinations of students who learn Turkish as a foreign language regarding written expression problems. In the interview forum, there are questions about the demographic structure of the teachers and the problems of students' written expression. Our application was limited to 4 teachers and lasted 40 minutes. Participants were randomly coded as K1, K2…. Descriptive survey model, one of the qualitative research methods, was used in this article study. Based on the findings we obtained from the instructor's opinions, the students' most vowel and consonant harmony in phonetic errors ; morphological errors in case suffixes and tenses ; in the wrong order of sentence elements in syntactic errors ; It was determined that he made mistakes in semantic errors and negative quotations. Solution suggestions for these mistakes are presented in our study.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, written expression, teachers opinions

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri