Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BAĞLAMINDA “FETVA” KELİMESİNİN MAHİYETİ VE BAĞLAYICILIK BOYUTU

THE NATURE AND COMPRISING SIZE OF THE WORLD “FATWA” IN THE CONTEXT OF THE ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BAĞLAMINDA “FETVA” KELİMESİNİN MAHİYETİ VE BAĞLAYICILIK BOYUTU

 
Yazar : Hacı ÇİÇEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 53
Sayfa : 121-131
DOI Number: :
Cite : Hacı ÇİÇEK , (2020). ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BAĞLAMINDA “FETVA” KELİMESİNİN MAHİYETİ VE BAĞLAYICILIK BOYUTU. Route Education and Social Science Journal , 53, p. 121-131. Doi: 10.17121/ressjournal.2741.
820    775


Özet
Fetva kelimesi, mümin kişinin dinî hayatıyla ilgilidir. Fetva, aynı zamanda mümine yol gösterici bir boyuta sahiptir. Dinî bir konuya ilişkin kimsenin problemini çözmek manasına gelen fetva, İslâm hukukunda önemli bir yere sahiptir. Çünkü her müminin, eşit derecede İslâm’ı bilmesi, mümkün değildir. Bu itibarla bilmeyenin, sorununu bilen kişiye sorması gayet tabiidir. Hatta Kur’an, bilmeyen kimsenin, problemini bilene sormasını tavsiye etmiştir. Zaten fetva olgusu, Hz. Peygamberle başlamış ve ilk müftü de, kendisi sayılmıştır. Hz. Peygamberin arkadaşları, dinî bağlamda bilmediklerini çekinmeden Hz. Peygambere sormuşlardır. Hz. Peygamber de, muhatabın durumuna uygun şekilde gereken cevabı vermiştir. Hatta aynı problemi yaşayanların aynı cevabı vermediği söylenebilir. Çünkü fetva, aynı zamanda fetva isteyenin psikolojisi ve fiziksel gücüyle doğrudan ilişkilidir. Yeryüzünde Müslümanlar olduğu sürece devam edecek dinî bir ihtiyaçtır. Çünkü her alanda olduğu gibi dinî alanda da insanların bilgileri farklı düzeydedir. Bu nedenle birlerinin, başkalarından sorma ihtiyacı vardır. Bu çalışmada Arap dili ve edebiyatı bağlamında fetvanın sözlük ve terim anlamı, lingustik türevleri, fetva ile hâkim kararı arasındaki farklar, bağlayıcı olup olmadığı gibi noktalar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
İslâm, Fetva, İçtihat, Fıkıh, Hukuk

Abstract
The word fatwa is about the religious life of the believers. Fatwa has also a guiding size for believers . Fatwa, which means solving anyone's problems on a religious subject, it has an important place in Islamic law. Because it is impossible for every believer to know Islam equally. In this respect, it is quite natural for the person who doesn’t know his Islamic problems to ask the person who knows. Even the Qur'an has advised the people who don’t know their problems to ask to any other one. In fact fatwa casus has started with the Prophet and of course the first mufti was himself. Prophet’s friends were asking what they didn’t not know to the prophet himself in religious context without any hesitation. The Prophet Hz. Muhammed, ,gave the required answer in accordance with the situation of the person. It can even be said that those who have the same problems did not get the same answer. Because Fatwa is also directly related to the psychological and physical power of the person who wants fatwa. It is a religious need that will continue as long as there are Muslims on earth. Because as in every fields, people's information is at a different level in religious field also. So someone always needs to ask others about their problems. In this study, we discussed the lexical and contextual meaning of the term of fatwa lingustic derivatives in the context of Arabic language and literature, and the differences between fatwa and judge decision, and the points whether it is binding or not.

Keywords
Islâm, Fatwa, Interpretation, Fıqh, Law.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri