Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


E7 ÜLKELERİ’NDE GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILANIN İSTİHDAM ORANINA ETKİLERİ
(THE IMPACT OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT ON EMPLOYMENT IN E7 COUNTRIES )

Yazar : Mustafa KIRCA  & Meriç SUBAŞI ERTEKİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 51
Sayfa : 291-304
777    587


Özet
Bu çalışmada en hızlı büyüyen gelişmekte olan ülkeler (E7) için gayrisafi yurtiçi hasılanın istihdam üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Çalışmada bu ülkelere ait 1992-2018 arası yıllık veriler kullanılarak reel Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH)’nin istihdam oranı üzerindeki etkileri dinamik panel veri analiz yöntemlerinden yararlanılarak incelenmiştir. Değişkenlerin durağanlık seviyeleri dikkate alınarak Westerlund ve Edgerton (2007) tarafından geliştirilen panel bootstrap eşbütünleşme testi yardımıyla E7 ülkeleri için uzun dönemde gayrisafi yurt içi hasılanın istihdam oranı üzerindeki etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Analiz sonuçları E7 ülkelerinde gayrisafi yurt içi hasılanın uzun dönemde istihdam oranını etkilediğini göstermektedir. Bu aşamadan sonra Eberhardt ve Bond (2009) ile Eberhardt ve Teal (2010) tarafından geliştirilen Genelleştirilmiş Ortalama Grup tahmincisi kullanılarak her bir ülke için uzun dönem eşbütünleşme katsayıları tahmin edilmiştir. Elde edilen katsayılara göre GSYH’nin istihdam oranı üzerindeki etkisi ülkeden ülkeye göre değişmektedir

Anahtar Kelimeler
E7 ülkeleri, istihdam oranı, gayrisafi yurtiçi hasıla, panel eşbütünleşme analizi, genelleştirilmiş ortalama grup tahmincisi

Abstract
This study examines the effect of the gross domestic product on employment of emerging economies (E7). The relationship between the employment rate and the gross domestic product using the annual data for 1992-2018 of these countries in the study was examined using dynamic panel data analysis methods. With the help of panel bootstrap cointegration test developed by Westerlund and Edgerton (2007), the effect of long-term gross national income on the employment rate of E7 countries was tried to be revealed, taking the stationary levels of the variables into consideration. The results of the analysis show that gross domestic product in E7 countries affects the employment rate in the long run. Following this stage, long term cointegration coefficients were estimated for each country using the Augmented Mean Group estimator developed by Eberhardt ve Bond (2009) and Eberhardt and Teal (2010). According to the obtained coefficients, the impact of GDP on employment rate differs from one country to another.

Keywords
E7 countries, employment rate, gross domestic product, panel cointegration analysis, augmented mean

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri