Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE HAYVAN HAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: GÖKSUN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

AN ASSESSMENT ON ANIMAL RIGHTS IN TURKEY: SAMPLE OF GÖKSUN MUNİCİPALİTY

TÜRKİYE’DE HAYVAN HAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: GÖKSUN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

 
Yazar : Aziz BELLİ  & Dilek UÇKAÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 53
Sayfa : 75-92
DOI Number: :
Cite : Aziz BELLİ & Dilek UÇKAÇ, (2020). TÜRKİYE’DE HAYVAN HAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: GÖKSUN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Route Education and Social Science Journal , 53, p. 75-92. Doi: 10.17121/ressjournal.2723.
972    970


Özet
Her gün binlerce canlı hayvan üzerinde gerçekleştirilen tıbbi ve kozmetik deneyler, sirk ve hayvanat bahçelerinde tutulup hapsedilen ve bazı davranışları yapmaya zorlanan hayvanların maruz kaldıkları eylemler, sokak hayvanlarının birçok işkenceye maruz kalarak itlafı, zehirlenmeleri, barınaklarda korunmak yerine açlık ve kötü yaşam koşulları ile mücadeleye itilmeleri, hayvanlar açısından işkence boyutuna varmıştır. İnsanların kendi menfaatleri için ekolojik dengeyi bozarak ve doğada var olan canlıları yok sayarak varoluşa müdahale etmeleri, hayvanları kendileri için yaratılmış sayarak hayvanların canlı birer varlık olduklarını, acı çekebilme yetisine sahip olduklarını hiçe saymaları bazı hayvan severler ve aktivistlerce tepki toplamış ve hayvanların koruma altına alınması ve bu korumanın yasalar tarafından güvence altına alınması fikri gündeme gelmiştir. Bu çalışmanın amacı hayvanların maruz kaldıkları şiddeti ve hayvan refahı için yapılan çalışmaları baz alarak hayvan haklarının Türkiye’de geldiği noktayı ve belediyelerin bu konudaki görevlerini, tavır ve yaklaşımlarını yasalar çerçevesinde incelemektir. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Türkiye’de var olan 5199 sayılı Hayvan Hakları Yasası ve Kabahatler Kanunu olmak üzere hayvanların haklarının varlığını kabul eden ve korumaya yönelen yasaların ne denli etkin ve hayvanları korumada yeterli olup olmadığı incelenecek, son dönemde, hayvan hakları savunucularının çabasıyla gündeme gelen ve meclise sunulan yeni kanun tasarısı incelenecek, hayvan hakları aktivistlerinin konuya bakış açıları değerlendirilecektir. Bu bağlamda birincil ve ikincil kaynak sayım, anket ve raporlardan faydalanılacaktır. İncelemeler örnek olay şeklinde olacak ve belediye ile yapılan çalışma alan araştırması şeklinde olacaktır. Yaptırımların; hayvan istismarlarını ve hak ihlallerini engellemede yeterli olup olmadığı, etik kuralların ne denli uygulandığı toplumun konuya bakış açısı gözlemlenecek ulusal mevzuattaki eksiklikler ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hak, Hayvan Hakları, Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Hayvan Hakları Yasası, Kabahatler Kanunu, Belediyeler, Uluslararası Hayvan Hakları Örgütleri.

Abstract
Medical and cosmetic experiments carried out on thousands of live animals every day, the actions of animals that are kept and imprisoned in circus and zoos and forced to perform certain behaviors, being forced to fight against hunger and bad living conditions instead of being protected in shelters by being exposed to many torture, has reached the torture dimension in terms of animals. People's intervention in existence by disrupting the ecological balance for their own interests and ignoring living creatures in nature, by ignoring that animals are living creatures, they have the ability to suffer by counting animals created for them, the idea of some animal lovers and activists has been raised and the idea of protecting animals and securing this protection has been brought to the agenda. The purpose of this study; the violence suffered by animals and animal welfare on the basis of the work done for animal rights and duties in this matter at which point the municipalities in Turkey, is the attitude and approach to examine the legal framework. Animal Rights Universal Declaration, which had in Turkey 5199 Animal Protection Law and the Law on Misdemeanors, including how the laws tend to accept and maintain the existence of the rights of animals effectively and animals to be examined whether it is adequate protection, ın the recent period, the new draft law that was brought to the agenda with the efforts of animal rights defenders will be examined, and the perspectives of animal rights activists will be evaluated. In this context, primary and secondary resource counting, surveys and reports will be used. The investigations will be in the form of a case study, and the work done with the municipality will be in the form of field research. sanctions; whether it is sufficient to prevent animal abuse and violations of rights, how ethical rules are applied and the perspective of the society will be observed, deficiencies in national legislation will be revealed.

Keywords
Right, Animal Rights, Universal Declaration on Animal Welfare, Animal Rights Act, Misdemeanor Law, M

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri