Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ HİKAYE(ÖYKÜ) KİTAPLARININ GÖRSEL TASARIM İLKELERİNE UYGUNLUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF PRESCHOOL CHILDREN'S STORY BOOKS COMPATIBLE WITH VISUAL DESIGN PRINCIPLES

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ HİKAYE(ÖYKÜ) KİTAPLARININ GÖRSEL TASARIM İLKELERİNE UYGUNLUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

 
Yazar : ZÖHRE SERTTAŞ  & Mukaddes SAKALLI DEMİROK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 53
Sayfa : 155-170
DOI Number: :
Cite : ZÖHRE SERTTAŞ & Mukaddes SAKALLI DEMİROK, (2020). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ HİKAYE(ÖYKÜ) KİTAPLARININ GÖRSEL TASARIM İLKELERİNE UYGUNLUK AÇISINDAN İNCELENMESİ. Route Education and Social Science Journal , 53, p. 155-170. Doi: 10.17121/ressjournal.2702.
860    711


Özet
Bu araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının hikaye (öykü) kitaplarının görsel tasarım ilkelerine uygunluk açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli niteliğinde olan araştırmanın evrenini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Talim Terbiye Kurulu’nca uygun bulunan okul öncesi döneminin hikaye kitapları oluşturmaktadır. Araştırmada “görsel tasarım ilkelerine uygunluk ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek üç likertden oluşmaktadır. Ölçeklerin puanlanması ‘Evet’ seçeneği 2 puan, ‘Kısmen’ seçeneği 1 puan ve ‘Hayır’ seçeneği de 0 puan olarak hesaplanmıştır. Araştırmada hikaye (öykü) kitaplarının incelenmesi için 3 uzmandan görüş alınmıştır. Araştırmada elde edilen veriler 1 – 10 arasında puanlandırılarak değerlendirilmiştir. Araştımanın sonucuna göre; kitapların genel olarak 3 uzmandan aldıkları puanların ortalaması alındığı zaman genel puanlarda en yüksek oranı 7,4 ile ‘’Baba Nasihatı’’ alırken bu kitabı 7,3 oran ile “Haydi Dikiş Dikelim’’ hikaye kitabı takip etmiştir. En yüksek 3. Oranı ise ‘’Sizin İçin’’ hikaye kitabı almıştır. Uzmanların genel puan ortalamasına göre en düşük oranı ise 6.1 ile ‘’Ağustos Böceği ve Karınca’’ hikaye kitabının aldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi, Hikaye Kitabı, Görsel Tasarım, KKTC, TC

Abstract
In this study, it is aimed to examine the story books of preschool children in terms of compliance with the principles of visual design. The universe of the research, which is a screening model, is the storybooks of the preschool period, which is in accordance with the Ministry of National Education of the Turkish Republic of Northern Cyprus and the Board of Education of the Republic of Turkey. The "scale of compliance with visual design principles" was used in the study. The scale consists of three lichens. The scales rating 'Yes' option is calculated as 2 points, 'Partially' option 1 point and 'No' option 0 points. In this study, it is aimed to examine the story books of preschool children in terms of compliance with the principles of visual design. The universe of the research, which is a screening model, is the storybooks of the preschool period, which is in accordance with the Ministry of National Education of the Turkish Republic of Northern Cyprus and the Board of Education of the Republic of Turkey. The "scale of compliance with visual design principles" was used in the study. The scale consists of three lichens. The scales rating 'Yes' option is calculated as 2 points, 'Partially' option 1 point and 'No' option 0 points. 3 proficients were interviewed for the examination of story books. The data obtained in the study were rated between 1 and 10. According to the conclusion of the investigation; When the average of the points received from 3 proficients of books was taken, the highest rate in general scores was "Father's Advice" with 7.4, followed by the book "Let's Sew Stitch" with a rate of 7.3. Top 3. The rate is "For You". According to the general score average of proficients, the lowest rate was 6.1 and the "Cicada and Ant" storybook was obtained.

Keywords
Preschool, Storybook, Visual Design, Trnc, Tc

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri