Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİŞSEL - DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA VE HOBİ TERAPİYE DAYALI “UMUT EĞİTİMİ PROGRAMLARI”NIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYİNE ETKİSİ

TTHE EFFECT OF HOPE TRAINING PROGRAM ON PRIMARY SCHOOL CHILDREN HOPELESNESS LEVEL BASED ON COGNITIVE – BEHAVIORAL APPROACH AND HOBBY THERAPY

BİLİŞSEL - DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA VE HOBİ TERAPİYE DAYALI “UMUT EĞİTİMİ PROGRAMLARI”NIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYİNE ETKİSİ

 
Yazar : İbrahim YERLİKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 1
Sayfa : 35-43
DOI Number: :
Cite : İbrahim YERLİKAYA , (2014). BİLİŞSEL - DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA VE HOBİ TERAPİYE DAYALI “UMUT EĞİTİMİ PROGRAMLARI”NIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYİNE ETKİSİ. Route Education and Social Science Journal , 1, p. 35-43. Doi: 10.17121/ressjournal.27.
10585    5539


Özet
Bu araştırmanın amacı, Bilişsel – Davranışçı Yaklaşıma ve Hobi Terapiye dayalı olarak hazırlanan umut eğitimi programlarının ilköğretim öğrencilerinin umutsuzluk düzeyine etkisini incelemektir. Araştırma, Ankara İli Altındağ İlçesi Halil Naci Mıhçıoğlu İlköğretim Okulu yedi ve sekizinci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan umutsuzluk Beck Umutsuzluk Ölçeği ile ölçülmüştür. Birinci deney grubuna, araştırmacı tarafından geliştirilen Bilişsel – Davranışçı Yaklaşıma dayalı umut eğitimi programı, ikinci deney grubuna ise yine araştırmacı tarafından geliştirirlen Hobi Terapiye dayalı umut eğitimi programı 11 oturum halinde uygulanmıştır. Uygulanan deneysel işlemin sonucunda elde edilen bulgular “karışık desenler için varyans analizi “ yöntemi ile incelenmiştir ve toplam umutsuzluk puanları açısından her iki deney grubu lehine anlamlı bir farklılık gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bilişsel – Davranışçı Yaklaşım, Hobi Terapi, Umutsuzluk

Abstract
The aim of the present study is to investigate the effect of hope training program on primary school children hopelesness level based on Cognitive – Behavioral Approach and Hobby Therapy. The subjects are 7th and 8th grade students of Halil Naci Mıhçıoğlu primary school in Altındağ district, Ankara. The dependent variable of the study, that is hoplesness of the children, was measured by the Beck Hopelessness Scale. The hope training program, developed by the researcher and based on Cognitive - Behavioral Appproach, was applied to the first experiment group. On the other hand, the hope training program, developed by the researcher and based on Hobby Therapy, was applied to the second experimental group in 11 sessions. The findings were examined by using varians analysis for mixed design. The results shows that there is a significant difference for both of the two experimental groups according to the hopelessness scores.

Keywords
Cognitive – Behavioral Approach, Hobby Therapy, Hopelessness.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri