Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDAKİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ İÇERİKLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

STUDENTS AND TEACHERS' OPINIONS ON THE USE OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE COURSE CONTENTS IN THE EDUCATION INFORMATION NETWORK

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDAKİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ İÇERİKLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

 
Yazar : Aslı Maden  & Murat KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 51
Sayfa : 190-201
DOI Number: :
Cite : Aslı Maden & Murat KAYA, (2020). EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDAKİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ İÇERİKLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Route Education and Social Science Journal , 51, p. 190-201. Doi: 10.17121/ressjournal.2699.
999    826


Özet
Araştırmada, Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nda yer alan Türk dili ve edebiyatı dersi içeriklerini kullanmaya yönelik öğrenci ve öğretmen görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenolojiye (olgubilim) göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, yüz elli beş lise öğrencisi ve yirmi beş Türk dili ve edebiyatı öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Hem öğrenci hem de öğretmenler için ayrı görüşme formları kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, ortaöğretim öğrencilerinin EBA portalındaki Türk dili ve edebiyatına yönelik içerikleri sınav ve ders hazırlığı için daha çok Ara Sıra kullandığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin dersle ilgili e-içeriklerde animasyon, drama/canlandırma, tarihî olayların anlatılmasından ve kısa net anlatım yapılmasından hoşlandıkları, video içeriklerinin görsellik, ilgi çekicilik, akıcılık, açıklık ve sunum şekli açısından geliştirilmesini istedikleri görülmüştür. Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ise EBA’yı her ders kullandığı ancak hiçbirinin portala içerik yüklemediği, EBA e-içeriklerinden dersin ünitesi ile ilgili olanları daha çok tercih ettiği, video içeriklerinin ders kitabı ve öğretim programının amaçları ile uyumlu olduğuna dair görüşe sahip olduğu araştırmanın önemli sonuçlarındandır.

Anahtar Kelimeler
EBA, Türk dili ve edebiyatı, e-içerik, dijital öğrenme, görüş

Abstract
The aim of the research is to determine the opinions of students and teachers to use the contents of the Turkish language and literature course in the Education Information Network. For this purpose, phenomenology, one of the qualitative research patterns, was applied in the research. The sample of the research consists of 155 high school students and 25 Turkish language and literature teachers. The data of the research were collected through semi-structured interview forms. Interview forms were used for both students and teachers. The data obtained was analyzed by descriptive content analysis. As a result of the research, it has been determined that high school students use the contents of Turkish language and literature on the EBA portal from time to time for exam and course preparation. In addition, students enjoy animation, drama / animation, historical materials, and short presentation in e-contents related to the course. They want the video content to be developed in terms of visuality, interest, fluency, clarity, and presentation. It was determined that Turkish language and literature teachers used EBA every lesson but none of them uploaded content to the portal. It was understood that they preferred the ones related to the course content more on EBA. Also, according to the teachers, EBA video contents are compatible with the objectives of the textbook and curriculum.

Keywords
EIN, Turkish language and literature, e-content, digital learning, opinion

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri