Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA KÜLTÜR AKTARIMI: YEDI İKLİM SETİ C1 SEVİYESİ KİTABI ÖRNEĞİ
(CULTURAL TRANSFER IN COURSE BOOKS AS TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: YEDİ İKLİM TEACHING TURKISH BUNDLE LEVEL C1 BOOK EXAMPLE )

Yazar : Enes GÜLEÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 51
Sayfa : 219-229
659    493


Özet
Türkler yüzyıllar boyu etkisi devam eden büyük medeniyetler kurmuşlar. Kurmuş oldukları medeniyetler sayesinde çok sayıda önemli eserler ortaya koymuşlardır. Eserleri sözlü eserler ve yazılı eserler olarak incelediğimizde sözlü eserler milattan öncelere kadar uzanırken, yazılı eserlerin 7. yüzyılda ortaya çıktığı görülmektedir. Bu uzun tarihsel süreç Türk ve Türkçenin kültür bakımından da çeşitlenmesine olanak sağlamıştır. Bu zenginleşme, ilk sırada ana dili öğretimi olmak üzere yabancı dil olarak Türkçenin öğretimini de etkilemiştir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi tarihini, bazı çalışmalar sonucunda Sümerler dönemine kadar dayandığını iddia edilse de çoğu çalışmanın ortak olarak kabul ettiği eser Kâşgarlı Mahmud’un 11. Yüzyılda yazmış olduğu Dîvân-u Lugâti't-Türk eseridir. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan bu eser bilhassa yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kaleme alınan ilk eseri temsil etmiş olması sebebiyle oldukça önemlidir. Ancak kurumsal olarak Türkçe öğretilmesi ise ilk defa Ankara Üniversitesi tarafından TÖMER bünyesinde 1980 yılında başlamıştır. Dil öğretimi aynı zamanda bir kültür aktarımıdır. Çünkü dilin önemli işlevlerinden biri olan kültür aktarımı, dil öğretimi sürecinde etkili olmaktadır. Dil, kültürün en önemli koruyucusu ve aktarıcısıdır. Dilin, dilsel ve kültürel bilgilerini aktarmada her ne kadar öğretmenler gerçekleştiriyor gibi görünse de etkili olan diğer bir araç da dil öğretimi için hazırlanmış kitaplardır. Bu sebeple son yıllarda ülkemizde giderek yaygınlaşan yabancılara Türkçe öğretimi alanında çok sayıda eser hazırlanmıştır. Bu bağlamdan yola çıkarak çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan Yedi İklim Türkçe Öğretim Set’indeki (C1) Türk kültürüne ait ögelere kültür öğretimine ne derecede katkıda bulunduğunu araştırmak için nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılarak toplu halde listelenmiştir. Listelendikten sonra diğer çalışmalarla karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak, Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti C1 seviyesi kitabında toplam 77 öge tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Dil, Kültür, Kültür Aktarımı.

Abstract
The Turks have found many great civilisations that effect many centuries. Thanks to the civilisations that they have built, they put a lot of remarkable works. When we examine the works as written and oral while oral one's date back to BC it is understood that the written works emerged in 7th century. This long historical process has helped both Turks and Turkish language to vary in an aspect of culture. This enrichment has affected primarily native language teaching and also teaching Turkish as a foreign language. Even though it has been claimed that the history of the teaching Turkish as a foreign language harkened back to the Sumerian era, The piece that was written in order to teach Turkish to Arabs is very important particularly because of been the first work aiming teaching Turkish as a foreign language. Language teaching is also a cultural transfer. It is because that one of the important aspects of culture transfer in language is effective in the language teaching process. Language is the most important protector and deliverer of the culture. Even though the teachers seem to be the ones who transfer the linguistic and the cultural information of the language, another effective instrument is the books that is prepared to teach language. For this reason, there have been many works published for teaching Turkish to foreigners in last years. The aim of the study in this sense foreign to the Turkish education prepared by the Yunus Emre Institute Yedi İklim Türkçe Öğretim bundle (C1) batches are listed in document analysis method of qualitative research methods to investigate that contribute to what extent the teaching culture to elements of Turkish culture. After listing, comparison was made with other studies. As a result, a total of 77 items were identified in the book Institute Yedi İklim Türkçe Öğretim bundle (C1) level.

Keywords
Teaching Turkish to Foreigners, Language, Culture, Culture Transfer.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri