Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VASİLİ GROSSMAN’IN HER ŞEY GEÇİP GİDER VE FIRAT SUNEL’İN SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE ADLI ESERLERİNDE AÇLIK KONUSUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
(THE COMPARISON OF THE MATTER OF HUNGRINESS BETWEEN THE WORKS OF HER ŞEY GEÇİP GİDER OF VASİLİ GROSSMAN AND SALKIM SÖĞÜTLERİN GÖLGESİNDE OF FIRAT SUNEL )

Yazar : Ali GÜLTEKİN  & Necmiye Ayşim PARLAKYILDIZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 46
Sayfa : 702-713
595    471


Özet
Vasili Grossman’ın Her Şey Geçip Gider ve Fırat Sunel’in Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı eserlerinde tarihin bir döneminde yaşanan olaylar anlatılmaktadır. Yazarlar okuyucularına tarihin bu döneminde gerçekleşmiş olan olaylar sırasında, gerek II. Dünya Savaşı ve gerekse Stalin dönemi Rusyası’nda gerçekleştirilen ekonomi politikaları çerçevesinde uygulanan kolhozlaştırma sürecinde yaşanmış olan açlık konusunu gayet güzel bir şekilde aktarmışlardır. Bunlara ilaveten Türk yazar Fırat Sunel, eserinde Ahıska Türkleri’nin 1944 yılındaki sürgün yolculuğu sırasında yaşadıkları açlığı, Sovyet Rus yazarı Vasili Grossman ise eserinde 1932 yılındaki Ukrayna’da yaşanan açlığı resmetmiştir. Bununla birlikte, “Vasili Grossman’ın Her Şey Geçip Gider ve Fırat Sunel’in Salkım Söğütlerin Gölgesinde Adlı Eserlerinde Açlık Konusunun Karşılaştırılması” başlıklı bu çalışmanın amacı; yazarların Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (S.S.C.B.)’de yaşanmış olan açlık konusunu ne şekilde ele aldıklarını ve aralarında benzerliklerin ve farklılıkların bulunup bulunmadığını göz önüne sermektir. Çalışmanın araştırma konusu karşılaştırmalı edebiyat bilimi verileri dikkate alınarak eklektik yöntem ve daha ziyade toplumbilimsel inceleme yöntemi ile incelenmeye çalışılmıştır. Bu makale Necmiye Ayşim Parlakyıldız’ın “V. Grossman’ın Her Şey Geçip Gider Ve F. Sunel’in Salkım Söğütlerin Gölgesinde Eserlerinde Tarihsel Dönemin (1930-1953) Karşılaştırılması” adlı doktora tezinden türetilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Vasili Grossman, Fırat Sunel, kolhoz, açlık, karşılaştırma.

Abstract
In the Works of Her Şey Geçip Gider of Vasili Grossman and Salkım Söğütlerin Gölgesinde of Fırat Sunel, it is narrated the events occured in a period of the history. During these events, the authors have narrated very good to their readers the matter of hungriness occured in either The Second World War or the period of kolkhozization enforced within the frame of economic policies of Stalin period in Russia. In addition to these, while Turkish author Fırat Sunel has depicted in his work the hungriness experienced by Ahıska Turks during the exile in 1944, Soviet author Vasili Grossman too has described in his work the hungriness occured in Ukraine in 1932. However, the purpose of this study entitled “The Comparison of The Matter of Hungriness Between The Works of Her Şey Geçip Gider of Vasili Grossman and Salkım Söğütlerin Gölgesinde of Fırat Sunel” is to reveal how the authors approach the matter of hungriness occured in USSR and if there are similarities and differences between these two authors’ narrations. The research subject of the study is tried to analyze through eclectical and mostly sociological analysing method by considering comparative literature data. This paper is derived from the doctoral thesis of Necmiye Ayşim Parlakyıldız called “The Comparison of The Historical Period (1930-1953) Between The Works of Her Şey Geçip Gider of V. Grossman and Salkım Söğütlerin Gölgesinde of F. Sunel”.

Keywords
Key Words: Vasili Grossman, Fırat Sunel, kolkhoz, hungriness, comparison.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri