Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERE DEYİM VE ATASÖZLERİNİN AİLE KAVRAMI ÜZERİNDEN ÖĞRETİLMESİ

TEACHING OF IDIOMS AND PROVERBS THROUGH THE FAMILY CONCEPT STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERE DEYİM VE ATASÖZLERİNİN AİLE KAVRAMI ÜZERİNDEN ÖĞRETİLMESİ

 
Yazar : Arzu ACAR  - Fatih KANA & Nalan KIZILTAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 45
Sayfa : 752-761
DOI Number: :
Cite : Arzu ACAR - Fatih KANA & Nalan KIZILTAN, (2019). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERE DEYİM VE ATASÖZLERİNİN AİLE KAVRAMI ÜZERİNDEN ÖĞRETİLMESİ . Route Education and Social Science Journal , 45, p. 752-761. Doi: 10.17121/ressjournal.2516.
1042    769


Özet
Bu araştırmanın amacı Türkçedeki aile kavramının deyimler ve atasözleriyle uluslararası öğrencilere öğretilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerle deyimler ve atasözleri hakkında çalışma yapılmış; cinsiyet, eğitim ve yaş değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A1 ve A2 seviyesini tamamlamış, 53 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada aile kavramı ve aile bireyleriyle ilgili kırk dört deyim ve atasözü seçilmiştir. Bu deyim ve atasözleri deney grubu öğrencilerine etkinliklerle öğretilip, kontrol grubu öğrencilerine sadece aile bireyleri ile ilgili kısa tanıtım yapılmıştır. Süreç sonunda her iki gruba da bir sınav uygulanmıştır. Sınav sonucu ortaya çıkan verilerinin analizi SPSS 21.0 istatistik paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, u-testi gibi istatistiksel tekniklerden yararlanılmıştır. Araştırmada uygulanan sınavın sonuçlarına göre deyim ve atasözlerinin öğretiminde deney grubunun başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Deyimler ve atasözlerinin öğretiminde etkinliklerin faydalı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Atasözü, deyim, yabancı dil olarak Türkçe.

Abstract
The aim of this research is to teach international students the concept of family in Turkish with idioms and proverbs. In line with this purpose, this research was carried out on idioms and proverbs of students who have learned Turkish as a foreign language: it was investigated whether there was a statistically significant difference in gender, education and age variables. The sample study consists of 53 students who have completed A1 and A2 levels, who have studied Turkish as a foreign language. The study also selected 47 idioms and proverbs related to family concept and family members. This statement and proverbs were taught to experimental group Students with activities and a brief introduction was made to control group students about family members only. At the end of the process, a test was applied to both groups. The analysis of Exam Result was performed by means of SPSS 21.0 statistical analysis software program. The statistical techniques such as frequency, percent, arithmetic mean, u-test were used in data analysis. According to the results of the test applied, the experiment group was successful in teaching idioms and proverbs. In the teaching of idioms and proverbs, activities were found to be beneficial.

Keywords
idioms, proverbs, Teaching Turkish as a foreign language.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri