Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ: TÜRKİYE’DE VE DİĞER ÜLKELERDE DURUM ANALİZİ

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) EDUCATION: ANALYSIS OF THE SITUATION IN THE TURKEY AND THE OTHER COUNTRYS

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ: TÜRKİYE’DE VE DİĞER ÜLKELERDE DURUM ANALİZİ

 
Yazar : Ayten AKATAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 45
Sayfa : 762-774
DOI Number: :
Cite : Ayten AKATAY , (2019). SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ: TÜRKİYE’DE VE DİĞER ÜLKELERDE DURUM ANALİZİ. Route Education and Social Science Journal , 45, p. 762-774. Doi: 10.17121/ressjournal.2508.
1143    777


Özet
Son yıllarda çevreden ekonomiye ve siyasi yönetimlere kadar bireyleri etkileyen pek çok sorun, küresel bir boyut kazanmıştır. Küresel ısınma, çevre kirliliği ve buna bağlı olarak doğal dengenin bozulması, açlık, yoksulluk, deprem finansal krizler, insan hakları ihlalleri gibi sorunların ulus devletler ve hükümetler tarafından ortadan kaldırılması mümkün değildir. Küresel nitelikteki bu sorunların çözümünde, başka aktörlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Ulus devletlerin karşı karşıya oldukları sorunların giderilmesinde hükümetler ve yerel yönetimlerin yanı sıra, tamamen gönüllülük temelinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruşlarının etkinliği önemli olmaktadır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de söz konusu sorunların çözümü noktasında STK’ların etkin rol almaları beklenmektedir. Ancak ülkemizde henüz bu yönde hizmet sunacak STK yapılanmasının ve anlayışının oluşmadığı görülmektedir. Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) etkin yönetilebilmeleri ve işlevlerini başarıyla yerine getirebilmeleri; mevcut sorunlarını çözmelerine, gönüllülük ruhunu yaratabilmelerine, ihtiyaç duydukları nitelik ve nicelikte insan kaynaklarına sahip olmalarına bağlıdır. Bu ise ölçüde STK’larda kariyer yapmak ve görev almak isteyen profesyonel yöneticilere, profesyonel çalışanlara ve gönüllülere yönelik eğitim programlarının tasarlanması ve yaygınlaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ve diğer üllkelerde STK ‘lar alanında eğitim vermek amacıyla üniversiteler bünyesinde açılan ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki programlar, STK yapılanmalarında yönetici olarak görev alacak veya proje odaklı çalışacak destek ekiplerinin yetiştirilmesi amacıyla desteklerini kurumsal hale getiren, üniversiteler bünyesinde oluşturulan STK Eğitim ve Araştırma Birimleri konusunda bilgi vermektir. Bu amaçla Türkiye’de ve diğer ülkelerde STK’lar konusunda üniversiteler bünyesinde yüksek lisans, lisans, ön lisans düzeyinde verilen eğitimlere ve oluşturulan merkezlere ilişkin mevcut durum analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları, STK Eğitimi.

Abstract
Nowadays many problems that are affecting individuals such as environmental, economical or political are turning into global problems. To solve the problems of nations such as increasing environmental pollution, deteoriation of natural balance in consequence of global warming, hunger, poverty, natural disasters such as eartquakes and floods, financial crisis, human rights violations; actions of nations and governments are insufficient and other actors are required. The effectiveness of NGOs which uses voluntarism as a base is one of the important actors in solving these global problems. As it is in the world and Turkey NGOs are expected to contribute in solving aforementioned problems. However it can be observed that in Turkey there still isn’t a NGO structuring and conception which could serve in this direction. For Non-Governmental Organizations (NGOs) to function successfully, they need to solve current problems, form a spirit of voluntarism, acquaire human resources at the needed quality and quantity and manage these resources in an effective way. This becomes possible via the widespread of NGO education programs for professionals, managers and volunteers who want to build a career and work at NGOS. The purpose of this study is to give information about programs in universities, centers and other practices which provide education in the field of NGOs in the Turkey and the other countrys. These include certificates, minor programs, bachelor degrees, and master degrees.

Keywords
Civil Society, Non-Governmental Organizations, NGO Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri