Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TİP-2 BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİNİN İÇ KONTROL KAPSAMINDAKİ RİSK DEĞERLENDİRMEDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ABOUT USING TYPE-2 FUZZY INFERENCE SYSTEM IN RISK ASSESSMENT WITHIN INTERNAL CONTROL

TİP-2 BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİNİN İÇ KONTROL KAPSAMINDAKİ RİSK DEĞERLENDİRMEDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 
Yazar : Hakan SELDÜZ  & Nurullah UMARUSMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 171-190
DOI Number: :
Cite : Hakan SELDÜZ & Nurullah UMARUSMAN, (2019). TİP-2 BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİNİN İÇ KONTROL KAPSAMINDAKİ RİSK DEĞERLENDİRMEDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Route Education and Social Science Journal , 43, p. 171-190. Doi: 10.17121/ressjournal.2304.
1286    1010


Özet
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulup işletilmesini zorunlu kılmaktadır. Risk değerlendirme, iç kontrolün bileşenlerinden biridir. Mevcut durumda, risk değerlendirme faaliyetleri üst yönetimin belirlediği risk kriterlerinin ilgili bireyler tarafından bir puanlama kartı üzerinde doğrudan ve basitçe puanlanmasıyla yapılmaktadır. Bu durum subjektif yargılar içerdiğinden gerçekçi sonuçlar vermeyebilir. Riskin ve insan davranışlarının içerdiği belirsizliğe uygun olan bulanık mantığın pek çok farklı alandaki risk değerlendirme faaliyetlerinde kullanışlılığı ispatlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Tip-2 Bulanık Çıkarım Sisteminin risk değerlendirme faaliyetlerinde kullanışlılığının araştırılmasıdır. Araştırma, kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin bir bileşeni olan risk değerlendirme aşamasını kapsamaktadır. Amaç ve kapsam doğrultusunda Maliye Bakanlığı – Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü– Kamu İç Kontrol Rehberi RY Kutu 13’te verilen risk değerlendirme örneği, MATLAB programı ve Sugeno yöntemine başvurularak Tip-2 Bulanık Küme ile çözülmüştür. Elde edilen bulgular Tip-2 Bulanık Çıkarım Sisteminin iç kontrol sistemlerindeki risk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılmaya gayet uygun olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
İç kontrol, risk değerlendirme, Tip-2 bulanık küme.

Abstract
According to Law number 5018 Public Financial Management and Control Law, it is decreed to set and operate internal control systems in public administrations. Risk assessment is one of the five elements of internal control systems. Currently, risk assessment activities are conducted as directly and simply grading the risk criteria, defined by top management, on a scorecard by related individuals. Because this process involves subjective judgements, it might not represent fully realistic results. The usefulness of fuzzy logic, which is suitable for the uncertainty of risk and human behavior, is proved for risk assessment activities within many various fields. This study aims to research the appropriateness of Type-2 Fuzzy Inference System for risk assessment activities. Scope of the research is the risk assessment phase which is an element of internal control systems of public administrations. In accordance with purpose and scope of the study, the risk assessment example, given in RY Box 13 of Ministry of Finance – General Directorate of Budget and Financial Control–Guide for Public Internal Control, is solved by applying MATLAB program and Sugeno method with Type-2 Fuzzy Set. Findings indicate that Type-2 Inference System is quite suitable for risk assessment activities within internal control systems.

Keywords
Internal control, risk assessment, Type-2 fuzzy set.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri