Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞİTİMCİ YÖNÜYLE SEZAİ KARAKOÇ VE EĞİTİMDE SEMBOLİK ANLATIM ÖRNEKLERİ

SEZAİ KARAKOÇ AS A TRAİNER AND SYMBOLIC EXPRESSION EXAMPLES

EĞİTİMCİ YÖNÜYLE SEZAİ KARAKOÇ VE EĞİTİMDE SEMBOLİK ANLATIM ÖRNEKLERİ

 
Yazar : Mustafa ÇOBAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41(1)
Sayfa : 975-988
DOI Number: :
Cite : Mustafa ÇOBAN , (2019). EĞİTİMCİ YÖNÜYLE SEZAİ KARAKOÇ VE EĞİTİMDE SEMBOLİK ANLATIM ÖRNEKLERİ. Route Education and Social Science Journal , 41(1), p. 975-988. Doi: 10.17121/ressjournal.2226.
1022    730


Özet
Doğumundan itibaren insan hayatını sınırlandıran, şekillendiren belli bir çerçevede yaşanmasını sağlayan birçok unsur mevcuttur ve hayat bir süreç olarak bu çerçevede devam eder. İnsanın hayata ilk olarak gözünü açtığı aile ile çevre, akran çevre, okul, yazılı görsel medya, sanal iletişim ağları bu çerçevenin oluşmasında etken unsur olarak ele alınabilir. Kişinin amacı, ideali, yapıp-ettikleri, misyon ve vizyonu da bu çizilen çerçeve içerisinde hayat bulur. Sezai Karakoç da gerek yaşayışı ve hayat felsefesi gerekse eserleri ile bugün genç nesil de dahil, özellikle orta yaş üstü düşünür, okur-yazar, entelektüel kimselere ışık olmuş, onların düşüncelerinin imbikten süzülürcesine arı duru hayata yansıması uğrunda çaba sarf etmiş, Mehmet Akif’ten, Necip Fazıl’a ve Nurettin Topçu’ya kadar adı ister Asım ister Mehmet, ister İsyan nesli, ister se de kendi betimlemesiyle Diriliş Nesli olsun bir neslin yetiştirilmesi uğrunda insanın ortaya koyabileceği bütün fedakarlıkları yapmış örnek insandır. Anlaşılmak için çıtayı düşürme çabasında ve yazdıklarımı anlasınlar derdinde birisi değildir. Bu sebeple günümüzde Karakoç’u okuyan kimseler anlayabildiği oranda ondan etkilenmişlerdir. Farklı çalışmaları üzerine yazılar yazılmış olmakla birlikte Karakoç’un eğitimci yönünün özellikle de eğitimde sembol kullanımına verdiği önemin yeterince ele alındığı düşünülmemektedir. Karakoç’un eğitime farklı bakışı, semboller üzerinden değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında önemsediğimiz düşünceleri bu çalışmanın konusu olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sezai Karakoç, Eğitim, Eğitimde Sembol, Değer.

Abstract
Since its birth, there are many factors that limit and shape human life and enable it to live within a certain framework, and life continues as a process. Environment, peer environment, school, written visual media, and virtual communication networks can be considered as an effective factor in the formation of this framework. A person's aim, ideal, deeds, mission and vision come to life within this framework. Sezai Karakoç, with his life and philosophy of life and his works, including the young generation today, especially the middle-age thinker, literate, intellectual people have become the light, their thoughts permeated from distillation to the pure reflection of the endeavor, Mehmet Akif, Necip Fazıl'a and Nurettin Topçu'ya name, whether Asim, whether, Mehmet, the generation of the rebellion, or the generation of the Resurrection with his own description of the generation of a generation for the sake of human beings are all exemplary people made. It is not someone who tries to lower the bar to be understood, and does not want to understand what I have written. For this reason, people who read Karakoç today are affected by him as much as he can understand. Although writings on different works have been written, it is not considered that Karakoç's educator aspect has given enough importance to the use of symbols in education. The different views of Karakoç on education and the thoughts we attach importance to transferring our values to future generations through symbols will be the subject of this study.

Keywords
Sezai Karakoç, Education, Symbol in Education, Value.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri