Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İBN-İ HALDUN'UN DEVLET TEORİSİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLERİNİN TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ ÜZERİNDEN YORUMLANMASI
(İBN-İ HALDUN'S CONSIDERATIONS ON THE THEORY OF THE STATE AND THE MANAGEMENT OF TURKISH-ISLAMIC STATES )

Yazar : Ahmet TUNC  & Gül DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 34
Sayfa : 547-561
905    699


Özet
14.yüzyılda yaşayan büyük düşünür İbn-i Haldun, Sosyal Bilimler alanında çeşitli konularda özgün ve rasyonel görüşleriyle döneminin entelektüel camiasında yeni bir kapı aralamıştır. Hem bir bilim insanı hem de yönetimde bizzat yer almış bir devlet adamı olan İbn-i Haldun, devlet ve yönetim alanında günümüze "Mukaddime" gibi oldukça somut eserler bırakmıştır. Bu eserlerinde Haldun, sadece kendi döneminin kritiğini yapmakla yetinmemiş aynı zamanda tanıklık ettiği yönetim şekilleri üzerinden tasnifler geliştirmiş ve bu yönetimlerin olası geleceği üzerinden öngörülerde bulunmuştur. Haldun'un bu öngörüleri kendi döneminin ve içinde yaşadığı toplumun konjonktürel yapısından oldukça etkilenmiştir. Bu sebeple öngörüleri yer yer evrensel olmaktan uzaktır. Bu çalışmada, İbn-i Haldun'un öngörüleri, kendisinin de hem bir ferdi hem de yöneticisi olarak içinde bulunduğu Müslüman-Arap toplumu ve devlet geleneğinden çok uzak olmayan Türk-İslam Devletleri üzerinden yorumlanmaya çalışılmıştır. Türk-İslam Devletleri, zaman zaman Haldun'un doğrular nitelikte pratiklerle karşımıza çıksa da çoğunlukla Haldun'un öngörüleri, onun beklediği üzere gelişmemiştir. Ancak yönetim üzerine düşüncelerine sistemli bir çerçeve çizerek, bu çerçeve içindeki düşüncelerini ise bir yöntem dahilinde yazıya döken ilk düşünür olması bakımından Haldun evrensel bilim için oldukça değerlidir.

Anahtar Kelimeler
İbn-i Haldun, Devlet, Yönetim, Türk-İslam Devletleri, Mukaddime.

Abstract
The great thinker Ibn Khaldun, who lived in the 14th century, opened a new door in the intellectual world of his era with his original and rational views on various issues in the field of Social Sciences. Ibn Haldun, a scientist and a statesman personally involved in the administration, left quite concrete works such as "Mukaddime" in the field of government and administration. In these works, Haldun developed not only the criticism of his period but also the classification of the forms of administration which he witnessed at the same time and e has tried to predict the possible future of these administrations. These predictions of Haldun were highly influenced by the conjunctural structure of his time and the society he lived in. For this reason, predictions are sometimes far from universal. In this study, Ibn Haldun's predictions were tried to be interpreted over the Turkish-Islamic States, which are not far from the Muslim-Arab society and state tradition, which he himself is both an individual and a manager. Although the Turkish-Islamic states sometimes oppose the practice of Haldun in an authentic way, mostly Haldun's predictions have not developed as he expected. However, Haldun is very valuable for universal science in that he draws a systematic framework for his thoughts on management and thinks his thoughts within this framework as a first thinker while writing in a method.

Keywords
Ibn Haldun, State, Administration, Turkish-Islamic States, Mukaddime.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri