Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NDE KAMU PERSONEL YÖNETİM SİSTEMİNİN DÖNÜŞÜMÜ: ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİLERİN ATANMASI

TRANSFORMATION OF THE PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM: APPOINTMENT OF SENIOR PUBLIC OFFICIALS

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NDE KAMU PERSONEL YÖNETİM SİSTEMİNİN DÖNÜŞÜMÜ: ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİLERİN ATANMASI

 
Yazar : Abdullah Aydın  & Berat AKINCI  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 30
Sayfa : 1024-1033
DOI Number: :
Cite : Abdullah Aydın & Berat AKINCI, (2018). CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NDE KAMU PERSONEL YÖNETİM SİSTEMİNİN DÖNÜŞÜMÜ: ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİLERİN ATANMASI. Route Education and Social Science Journal , 30, p. 1024-1033. Doi: 10.17121/ressjournal.1449.
1486    1027


Özet
Demokrasi sağlığı ve kabiliyeti günümüzdeki yönetimlerin meşruiyetini sağlayan en temel unsurdur. Zira sadece demokratik olmak içi doldurulmadığı zaman bir anlam ifade etmemektedir. Bu bağlamda demokrasinin günümüzdeki en önemli öğelerinden biri kuvvetler ayrılığıdır. Hatta bazı bilim insanları bunun yetmediğini keskin bir ayrımın şart olduğunu vurgulamaktadırlar. Konumuz çerçevesinde bakıldığında farklı hükümet sistemlerinde kuvvetler ayrılığı farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bu ayrım da bir manada bu sistemlerin şekillenmesine ve örgütlenmesine neden olmuştur. Dünya’daki demokratik rejimlerin uyguladıkları iki ana ve bir hibrit hükümet sistemi vardır. Bu hükümet sistemleri belli bir tasnif içerisinde sadece parlamenter veya başkanlık bir de hibrit bir model olarak Fransa modeli olan yarı başkanlık dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde her ne kadar erkler ayrılığının en keskin olduğu sistem başkanlıktır denilse de, yasama, yürütme ve yargının rol paylaşımları ve bürokrasinin bunlara karşı konumlandığı yer ve takındığı tavır hükümet sisteminin işlerliğini gösteren temel donedir. Bu çerçevede çalışmada Türkiye’de yaşanan hükümet sistemi ele alınarak yeni sistemin üst düzey kamu görevlilerin atanması ve görevden alınmaları bağlamında getirdikleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca çalışmada güçlü bir bürokratik geleneği olan Türkiye’nin yeni sistemle yaşayacağı değişim ve dönüşün nasıl olacağı ve ne gibi kolaylık ve zorluklarla karşılaşacağı sorusuna cevap aranacak ve muhtemel üst düzey memur atama ve görevden alma yöntemlerinin nasıl olacağı tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Kamu Personel Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Üst Düzey Memurluklar, Müsteşar, Bakan Yardımcılığı

Abstract
Democracy's health and ability is the most fundamental element that ensures the legitimacy of today's governments. It only makes sense when it is not filled to be democratic. In this context, one of the most important elements of democracy today is the separation of forces. Some scientists even emphasize that a sharp distinction is imperative. Looking at the framework of the Position, the division of forces in different government systems is interpreted differently. This distinction, in a sense, has led to the formation and organization of these systems. There are two main systems and a hybrid government system applied by the democratic regimes in the world. These government systems are considered as a parliamentary or presidential one in a certain classification and a semi-presidency as a model of France as a hybrid model. The role of legislative, executive and judicial roles and the place where the bureaucracy is placed against them and the attitude that they take are the basic equipments that show the functioning of the government system, even though it is the system presidency that the division of power is the sharpest when evaluated in this framework. The appointment of senior civil servants of the new system by taking system of government that occurred in Turkey in this framework and will focus on the work they brought in the context of the dismissal. It also works with a strong bureaucratic tradition of how the return and exchange will live with the new system in Turkey and what you will encounter such ease and difficulty will seek to answer the questions and how the possible senior officer appointments and dismissals methods will be discussed.

Keywords
Key Words: Public Personnel System, Presidential Government System, Senior Officers, Undersecretary,

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri