Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAPİTALİZM’İN SARMALINDAN BİR ÇIKIŞ YOLU OLARAK ADİL EKONOMİK DÜZEN’İN KREDİLEŞME İLKELERİ

AS A WAY OUT OF THE SPIRAL OF CAPITALISM, THE PRİNCİPLES OF LENDİNG OF FAİR ECONOMİC ORDER

KAPİTALİZM’İN SARMALINDAN BİR ÇIKIŞ YOLU OLARAK ADİL EKONOMİK DÜZEN’İN KREDİLEŞME İLKELERİ

 
Yazar : Ahmet HAMDEMİRCİ  Şakir GÖRMÜŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 27
Sayfa : 1296-1316
DOI Number: :
Cite : Ahmet HAMDEMİRCİ Şakir GÖRMÜŞ, (2018). KAPİTALİZM’İN SARMALINDAN BİR ÇIKIŞ YOLU OLARAK ADİL EKONOMİK DÜZEN’İN KREDİLEŞME İLKELERİ. Route Education and Social Science Journal , 27, p. 1296-1316. Doi: 10.17121/ressjournal.1230.
1309    849


Özet
Günümüzde hâkim iktisadi düzen olarak işlevini devam ettiren Kapitalizm, bir sömürü aracı olarak kullanıldığından insanlığa huzur ve saadet getirmesi mümkün görülmemektedir. Kapitalizm güçlünün üstün olması gerektiği fikrinden hareketle geri kalmış ülkelerin sömürülmesine ortam hazırlamakta ve bu ülke insanlarını açlığa mahkûm etmektedir. Ekonomisi gelişmiş ülkeler tarafından da sömürü aracı olarak kullanılmakta ve bu ülke insanlarını bencilleştirmekte ve daha çok servet sahibi olmak adına haram olan yollara sevk etmektedir. Yaratan’ın Kur’an-ı Kerimdeki emirlerinin tersi istikamette uygulanan bu iktisadi uygulama dünya çapında krizlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte işsizliğin artması, adaletsizliklerin ortaya çıkması, suç oranlarının artması gibi olumsuzluklar baş göstermiştir. Bu durum hâkimiyetini devam ettiren iktisadi görüşün tartışılmasını beraberinde getirmiş ve yeni bir ekonomik anlayışa şiddetle ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır. Erbakan bu düzensizlikleri düzeltmek için “Adil Ekonomik Düzen” adı altında günümüz şartlarına uygun, İslam referanslı bir iktisadi düzen oluşturmuştur. Bu iktisadi düzen içerisinde günümüz şartlarına uygun, yedi tane olmak üzere faizsiz kredi ilkesi oluşturmuş ve sistemleştirmiştir. Bu ilkeler geliştirilerek kredi kullananlara maddi manevi yük getirmeden Adil Ekonomik Düzen içerisinde faizden uzak bir kredi sistemi oluşturma çabaları devam edecektir.

Anahtar Kelimeler
Erbakan, Adil Ekonomik Düzen, Kapitalizm, İslam Ekonomisi, Kredi

Abstract
It is not possible to bring peace and happiness to humanity since capitalism, which continues to function as a judge economic order nowadays, is used as an exploitation tool. With the idea that capitalism should be superior to capitalism, it is preparing the environment for the exploitation of the backward countries and condemns the people of this country to hunger. The economy is also used by developed countries as a means of exploitation and this country is sending people to selfish ways and to the ways that are forbidden to be more wealthy. This economic practice applied in the opposite direction of the Creator's orders in the Qur'an has led to the worldwide crisis. However, unemployment increased, injustice appeared, and crime rates increased. This brought about the discussion of the dominant economic view, and it became clear that a new economic understanding was strongly needed. In order to correct these irregularities, Erbakan created an Islamic-oriented economic order that is suitable for today's conditions under the name of "Fair Economic Order". Within this economic order, we have created and systematized seven interest-free credit policies in line with today's conditions. By developing these principles, efforts to create a credit system far from interest in the Fair Economic Order will continue, without introducing material and moral burden on borrowers.

Keywords
Erbakan, Fair Economic Order, Capitalism, Islamic Economy, Credits

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri