Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NORVEÇ EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN BAZI ÇIKARIMLAR

AN INVESTIGATION ON NORWAY EDUCATION SYSTEM: SOME IMPLICATIONS FOR TURKISH EDUCATION SYSTEM

NORVEÇ EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN BAZI ÇIKARIMLAR

 
Yazar : Sevda KATITAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 26
Sayfa : 40-52
DOI Number: :
Cite : Sevda KATITAŞ , (2018). NORVEÇ EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN BAZI ÇIKARIMLAR. Route Education and Social Science Journal , 26, p. 40-52. Doi: 10.17121/ressjournal.1178.
2470    1672


Özet
Bu çalışma, Avrupa’da refah düzeyi yüksek ülkeler arasında yer alan Norveç’in Eğitim Sistemini çeşitli parametreler açısından incelemek ve Türk Eğitim Sistemi için çıkarımlarda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Bir ülkenin eğitim sisteminin şekillenmesinde pek çok faktör rol oynamaktadır. Bu nedenle çalışmada öncelikle Norveç’in coğrafi, sosyal ve siyasal durumu hakkında bilgi verilmiş ve sonrasında Norveç Eğitim Sistemi amaç ve politika, eğitim sisteminin yapılanması ve süreç boyutu başlıklarıyla incelenmiştir. Eğitim sisteminin yapılanması yönetsel yapılanma ve okul yapılanması parametreleriyle ele alınırken; süreç boyutu kapsamında eğitim-öğretim süreçleri, yönetici ve öğretmenlerin yetiştirilmesi, denetim ve eğitimin finansmanı parametrelerine yer verilmiştir. Çalışmada son olarak Norveç Eğitim Sistemi’nin öne çıkan yönleri vurgalanarak Türk Eğitim Sistemi için çıkarımlarda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Norveç, eğitim sistemi, parametre.

Abstract
This study has been carried out to examine the Educational System of Norway, which is one of the countries with a high level of prosperity in Europe, in terms of various parameters and to draw conclusions for the Turkish Education System. A number of factors play a role in shaping the educational system of an country. For this reason, in the study, firstly information has been given about the geographical, social and political situation of Norway and then the Norwegian Education System has been examined with the objectives and policy, the structure of the education system and the process dimension. While the structuring of the education system has been handled with the parameters of managerial structuring and school structuring; the parameters with education-teaching processes, training of managers and teachers, supervison and financing of education have been covered in the process dimension. Finally, in the study, the outstanding aspects of the Norwegian Education System have been emphasized and the inferences for the Turkish Education System have been found.

Keywords
Norway, education system, parameter.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri