Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMLARINDA WHATSAPP KULLANIMINA YÖNELİK ALGILARI

PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ON WHATSAPP IN EDUCATIONAL SETTINGS

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMLARINDA WHATSAPP KULLANIMINA YÖNELİK ALGILARI

 
Yazar : Özel SEBETCİ  Aslıhan TOPAL - Mehmet Can HANAYLI & Gizem GÜREL DÖNÜK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 26
Sayfa : 63-76
DOI Number: :
Cite : Özel SEBETCİ Aslıhan TOPAL - Mehmet Can HANAYLI & Gizem GÜREL DÖNÜK, (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMLARINDA WHATSAPP KULLANIMINA YÖNELİK ALGILARI. Route Education and Social Science Journal , 26, p. 63-76. Doi: 10.17121/ressjournal.1003.
1709    1139


Özet
Günümüzde internet teknolojileri ve iletişim kavramları yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017 yılı verilerine göre Türkiye’de internet kullanan bireylerin tüm nüfusa oranı %66,8 olarak açıklanmıştır. İnternet teknolojilerindeki gelişim ve kullanım oranı, iletişim alanında yeni medya kavramının gelişmesine sebep olmuştur. Görsel ve yazılı materyallerin kolaylıkla öğretmen-öğrenci arasındaki erişimine imkân tanıyan WhatsApp uygulaması yeni medyanın sunduğu olanaklardan biridir. Bu çalışmada, lisans ve ön lisans öğrencilerinin öğrenim ortamlarında WhatsApp uygulaması kullanımına yönelik algıları araştırılmıştır. Önceki çalışmalarda sosyal medya ile ilgili kullanılan algı ölçekleri derlenerek ve farklı maddeler eklenerek, oluşturulan yeni ölçek, geçerlilik güvenilirlik çalışması ile son haline getirilmiştir. Çalışma Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüs içerisinde basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak 343 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre sosyal ağların ders ortamlarında kullanılmasının başarıyı arttıracağı görülürken, öğrencilerin sosyal ağların kendilerini geliştirdiği görüşüne katılmamaları arasındaki zıtlık dikkat çekici oranda bu ortamın verimli kullanıldığında faydalı olacağını ve tercih edildiğinde başarıya ulaşılabileceğini göstermektedir. Öğrencilerin WhatsApp uygulamasını eğitim-öğretim sürecinde çok sık tercih ettikleri (%85,7) anket sonuçlarından anlaşılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin geneli WhatsApp uygulamasını kişisel bilgi/fotoğraf paylaşımında (%63,3), ödev/proje çalışmalarında (%59,5), ders/ödev ile ilgili bir konunun tartışılmasında (%60,9), paylaşılmasında (%59,5) ve soru sorma (%72,3) kapsamında sıklıkla tercih ettikleri görülmektedir. Bu araştırmanın özgünlüğü ve değeri öğrenme sürecinin etkinliğini artırmak için sosyal ağların eğitim bağlamında nasıl kullanılacağına ilişkin öğrenci algıları ve kilit yönleri ortaya koymaya çalışmasındadır.

Anahtar Kelimeler
WhatsApp, Sosyal Ağlar, Yeni ve Geleneksel Medya, Eğitim Ortamlarına Sosyal Medya Entegrasyonu, Öğrenci Algıları

Abstract
Nowadays internet technologies and communication concepts have become an indispensable part of life. Household ICT Usage Survey conducted by TUİK presents that the proportion of the entire population of individuals using the Internet in Turkey was 66.8% according to the data from 2017. The development and use of Internet technologies has led to the development of new media concepts in the field of communication. The WhatsApp application, which allows easy access of visual and written materials between teachers and students, is one of the possibilities offered by the new media. In this study, the perceptions of the undergraduate students on the use of the WhatsApp application in the learning environments have been investigated. The new scale was finalized by first compiling items from previous studies that were using perception scales used in social media and secondly by adding different items and lastly by conducting a validity and reliability study. The study was carried out with 343 students in the central campus of Adnan Menderes University using simple random sampling method. According to the results of the survey, the use of social networks in the classroom environment is likely to increase the success, while the contrast between students' social networking and non-participation is remarkable. It is understood from the survey results that the students frequently (85.7%) use WhatsApp for educational purposes and process. And also majority of the students preferred to use WhatsApp in educational settings for personal information / photo sharing (63.3%), homework / project studies (59.5%), discussion of a topic related to the course / homework (% 60,9), sharing content (59,5%), and asking questions (72,3%). The originality and value of this research lies that it tries to put out the current situation on student perceptions and key aspects of how social networks can be used in the context of education in order to increase the effectiveness of the learning process.

Keywords
WhatsApp, Social Network, New and Traditional Media, Social Media Integration into Educational Setti

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri