Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ERTELEME İLİŞKİSİ: FORMASYON ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bu araştırmada formasyon öğretmen adaylarının akademik güdülenme düzeyleri ve akademik erteleme düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışma grubunu 2016-2017 yaz döneminde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 750 pedagojik formasyon programı öğrencisi oluşturmuştur. Anılan öğrencilere araştırmada kullanılan ölçme araçları uygulanmış 380 öğrenciden veri toplanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışları erkekler lehine farklılaşırken, akademik güdülenme düzeyleri arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Öğretim durumu (sınıf) değişkeni açısından öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimlerinde son sınıflar, akademik güdülenme eğilimlerinde ise mezunlar lehine bir farklılığa rastlanmıştır. Öğretmen adaylarının akademik erteleme ve akademik güdülenme düzeylerinde bölüm değişkeni açısından bir farklılığa rastlanmamıştır. Akademik erteleme ile akademik güdülenme arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda, akademik güdülenmenin akademik erteleme davranışının yordayıcısı olduğu sonucu bulunmuştur

Anahtar Kelimeler
: Akademik güdülenme, akademik erteleme, formasyon

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri