Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


GÖZLEM GEZİSİ YÖNTEMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE VE ÇEVRE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı, gözlem gezisi yönteminin öğretmen adaylarının çevreye ve çevre eğitimine ilişkin görüşlerine olan etkisinin belirlenmesidir. Çalışma, deneme öncesi modellerden biri olan tek grup ön-test son-test modeli uyarınca eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan toplam yirmi dört öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aşamasında, daha önceden uzman görüşüne sunulmuş olan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen dört adet açık uçlu soru kullanılmıştır. Gözlem gezisi uygulamasından önce ve sonra elde edilen veriler içerik ve sıklık analizi yoluyla incelenmiştir. Gözlem gezisi uygulaması öncesinde; çoğu öğretmen adayının çevre ile ilgili yeterli bir tanım yapamadığı görülmüştür. Ayrıca, çevre eğitiminin daha etkili hale getirilmesi için kullanılabilecek herhangi bir eğitsel öneri ortaya koyamamıştır. Gözlem gezisi uygulaması sonrasında ise; öğretmenler gezi öncesindeki yetersiz görüşlerinin aksine doğal afetler, biyolojik çeşitlilik, ormansızlaştırma, hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, altyapı yetersizlikleri, kimyasal atıklar, tarımsal aktiviteler gibi etmenlerin çevre sorunlarına yol açabileceğini belirtmişlerdir. Öğretmen adayları, gezi gözlem yoluyla çevreye ve çevre eğitimine ilişkin yeni bilgiler edindiklerini ve bu bilgileri çevre sorunlarına duyarlı öğrenciler yetiştirmek amacıyla kendi mesleki süreçlerinde kullanacaklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Çevre eğitimi, çevre sorunları, gözlem gezisi yöntemi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri