Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÜSTÜN YETENEKLİ OLARAK ADAY GÖSTERİLEN 9-10 YAŞ GRUBU ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN EBEVEYN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Bu çalışmada, ilkokul üçüncü sınıfa devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından üstün yetenekli olarak aday gösterilen 9-10 yaş grubundaki çocukların ebeveyn tutumlarını incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 240 çocuğun ebeveyni çalışma grubuna alınmıştır. Çocuklara Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-Revised (WISC-R), anne babalara ise Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) uygulanmıştır. Veriler SPSS 21 paket programıyla değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımlarından yararlanılmış, t-Testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Sonuç olarak; babaların annelere göre çocuklarına karşı daha demokratik ve koruyucu, annelerin ise daha izin verici tutum sergiledikleri bulunmuştur. Ebeveyn tutumlarının aile yapısı, baba öğrenim durumu, çocuğun doğuş sırası ve kardeş sayısı değişkenlerinden etkilendiği; çocuğun zekâ düzeyi değişkeninden ise anlamlı düzeyde etkilenmediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Üstün Yetenekli Çocuklar, Ebeveyn Tutumları, İlkokul Dönemi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri