Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KALİTE-AKREDİTASYON ALGISI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların yaşam standartlarındaki hızlı değişim ve gelişim sonucu kalite kavramı sürekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişim ve değişim sürecinden hiç şüphesiz ki en çok etkilenen alanların başında da eğitim gelmektedir. Özellikle yükseköğretim kurumlarındaki kalitenin güvence altına alınabilmesi için bir araç olan akreditasyon süreçleri de bu nedenle önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı da kalite akreditasyon süreçlerine yönelik Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının algısının ne yönde olduğunu tespit etmektir. Çalışma nicel araştırma kapsamında tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programında öğrenimlerini sürdüren 83 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Akreditasyon Algısı Ölçeği Madde Havuzu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiş, tablolar oluşturularak frekanslarla sunulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığında kalite-akreditasyon süreçlerinin Sosyal Bilgiler öğretmen adayları tarafından nasıl algılandığı ve akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamış bir ile henüz akreditasyon süreçlerini tamamlamayan veya hali hazırda başvurusu olmayan programlarda okuyan öğrenciler arasında ne tür bir farklılaşma olduğuna ilişkin tespit ve yorumlara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Eğitimi, Eğitimde Kalite-Akreditasyon, Algı, Tutum

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri