Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


RIFAT ILGAZ’IN "BACAKSIZIN BAŞINDAN GEÇENLER" ADLI HİKÂYE SERİSİNDEKİ ESERLERİN DİL VE ÜSLUP AÇISINDAN ÇOCUĞA GÖRELİĞİ
Bu araştırmada, Rıfat Ilgaz'ın "Bacaksız'ın Başından Geçenler" adlı hikâye serisindeki eserlerin dil ve üslubu, çocuğa uygunluk ilkesi açısından incelenmiştir. Araştırmada kullanılan yöntem, doküman incelemesi olup, hikâye serisindeki beş eserin dil, üslup, deyimler, cümle yapıları, yansıma sözcükleri, argo kullanımlar, yerel söyleyişler, şiirler, tekerlemeler, maniler, beddualar ve yazım yanlışları çocuk okuyucuların anlama ve bağlam kurma yeteneklerine göre değerlendirilmiştir. Doküman analizi sonucunda, Rıfat Ilgaz'ın açık ve anlaşılır bir dil kullandığı ve çocukların dil gelişimine katkı sağlayacak unsurları içerdiği görülmüştür. Özellikle deyimlerin sıkça ve doğru kullanılması, çocukların gerçek hayattaki dil pratiklerini anlamalarına yardımcı olacağı söylenebilir. Ancak, bazı eserlerdeki yazım hatalarının varlığı çocukların doğru dil kullanımını öğrenmeleri açısından sorunlar oluşturabilir. Seride sıkça kullanılan lakaplar bir yandan dilin zenginliğini gösterirken aynı zamanda olumsuz örnekler sunabilir. Rıfat Ilgaz'ın "Bacaksız'ın Başından Geçenler" hikâye serisi, çocuklar için değerli bir kaynak olup, dilin zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Rıfat Ilgaz, Bacaksızın Başından Geçenler, çocuğa görelik ilkesi, dil ve üslup, doküman incelemesi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri