Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANS PİYANO EĞİTİMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ DURUMLARININ İNCELENMESİ
Bu araştırmada müzik öğretmeni adaylarının lisans piyano eğitimine ilişkin beklenti durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma müzik öğretmeni yetiştirme süreci açısından “Yüksek Öğretim Kurulu 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programı” içeresinde yer alan piyano eğitiminden elde edilen kazanımların müzik öğretmeni adaylarının beklentileri doğrultusunda incelenmesi araştırmanın en önemli amacını oluşturmaktadır. Araştırma müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda verilen piyano eğitiminin müzik öğretmeni adaylarının beklenti durumlarının belirlenmesine bağlı olarak müzik öğretmeni yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi bakımından önemlidir. Araştırma 2022/2023 eğitim öğretim yılı ile 2023/2024 eğitim öğretim yılları içerisinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nde yürütülmüştür. Araştırma için T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Etik Kurulu’nun 20.10.2022 tarih ve 17/62 sayılı kararı ile etik onay belgesi alınmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının lisans piyano eğitimine ilişkin beklenti durumlarının tespit edilmesine yönelik olarak “betimsel yöntem” kullanılan araştırmanın örneklem grubunu müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda 1., 2., 3. ve 4.sınıflarda öğrenim görmekte olan 80 MÖA oluşturmaktadır. Araştırmada lisans eğitimi süresince verilen piyano eğitiminin müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde yeterli ve gerekli olan teknik bilgi ve donanımın kazandırılması bakımından beklenti düzeyinin yüksek olduğu, buna göre “Yüksek Öğretim Kurulu 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programı”nda yer alan piyano dersinin haftalık ders saati ve yıllık süre bakımından müzik öğretmeni adayları tarafından yetersiz bulunduğu ve ayrıca müzik öğretmeni yetiştirmede yeterli donanımın sağlanması bakımından piyano eğitiminden beklentilerin yüksek olduğu sonuçları elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Beklenti, Müzik, Müzik Eğitimi, Piyano, Piyano Eğitimi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri