Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


WORD SEGMENTATION SKILL IN INFANTS AND ITS INFLUENCE ON VOCABULARY DEVELOPMENT: A REVIEW
Dil gelişimiyle bilişsel gelişim arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda üç yaş altı çocuklardaki söz varlığı gelişimi ilerideki öğrenme gücünü belirlemede anlamlı bir role sahiptir. Özellikle üretimsel söz varlığının büyüklüğü, çocukların bilişsel becerileri ve akademik başarılarında çok etkilidir. Bununla birlikte, bebeklerin ilk sözcükleri anlamaya başlayabilmeleri için öncelikle kelimeleri sürekli konuşmadan ayırma becerisini kazanmaları gerekir. Sözcükleri bölümlere ayırma becerisi, hem genel dil gelişimini hem de söz varlığının genişlemesini doğrudan etkiler. Bu nedenle, bebeklerin sözcük ayrıştırmaya nasıl başladıkları ve ne şekilde ilerleme gösterdiklerini anlamak, onların sözcük dağarcığı edinimlerine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu bilgiler ışığında hazırlanan çalışma, konunun daha iyi anlaşılması için hazırdaki alanyazını gözden geçirerek bebeklerdeki sözcük ayrıştırma sürecini farklı açılardan incelemeyi amaçlamıştır. İncelemenin ardından elde edilen bulgulara göre, bebeklerde sözcük ayrıştırma yaklaşık olarak 6 ayllıkken başlıyor ve gelişimini sürdürüyor. Bu süreçte, prozodi, sesbirimsel dağılım ve hece geçiş olasılıkları kullanılıyor. Nitelikli dilsel girdi, özellikle bebeğe yönelik konuşma, sözcük ayrıştırma becerisnin gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Abartılı prozodi ve sık tekrarlanan sözcükleri içeren bebeğe yönelik konuşma, bebeklerin öğrenmelerini kolaylaştırıyor. Bebeğe yönelik konuşmanın etkisi, özellikle göz teması gibi anne-bebek bağının sürece eklenmesiyle birlikte daha da artıyor. Sonuç olarak, bebeklerde söz varlığı gelişimine yönelik müdahale programlarının sözcük ayrıştırma sürecinin bulgularını dikkate alması gerektiği açıktır.

Anahtar Kelimeler
sözcük ayrıştırma, bebeğe yönelik konuşma, söz varlığı gelişimi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri