Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


THE EFFECT OF FAMILY AND SOCIAL MEDIA ON SELF-ESTEEM
Bu araştırmanın amacı ailenin ve sosyal medyanın benlik saygısına etkilerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma modellerinden bütüncül tek durum modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2022-2023 Çanakkale il merkezlerinde öğrenimlerini sürdüren okul öncesi öğrencilerinin velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracını “Ebeveyn ve Çocuk Görüşme Formu’’ oluşturmaktadır. Araştırma verileri iki veri kodlayıcısı tarafından kod ve temalara ayrılarak analiz edilmiştir. Görüşme formundan elde edilen verilerden yola çıkılarak kod ve temalar oluşturulmuştur. Veri toplama aracından elde edilen bulguların modellemesi ise N-Vivo nitel veri analiz programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Aile, benlik saygısı, çocuk, sosyal medya

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri