Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYLERİ
Araştırma ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin nomofobi düzeylerini belirleme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2023-2024 yılında Ankara ili Altındağ ilçesindeki resmi ortaokullarda görev yapan 988 öğretmen oluşturmaktadır. %95 güvenilirlik ve %5 hata payı ile örneklem hesaplaması ile 298 öğretmenin araştırmaya katılması gerekmektedir. Evren içerisinden kolay ulaşılabilir örnekleme metoduyla seçilmiş 303 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Yıldırım, Sumuer, Adnan ve Yıldırım (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Nomofobi Ölçeği (Türkçe NMP-Q) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde yüzde, frekans, ortalama, standart sapma vb. betimsel analizler ile farklılaşmayı belirlemek üzere t-Testi ve ANOVA analizleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şunlardır: Öğretmenler yüksek düzeyde nomofobiktir. Öğretmenlerin cinsiyeti, kıdemi ve mezuniyeti onların nomofobi düzeylerini etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, nomofobi, ortaokul

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri