Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Okullar, toplumların geleceğinin nitelikli bir şekilde inşa edilmesinde en önemli yerlerdir. Okulların yönetiminden sorumlu olan okul müdürleri çağın gereklerine göre bir yönetim belirlemesi gerekmektedir. Çağın gereklerine göre bir yönetim sağlanmasında da en önemli faktör okul müdürlerinin iletişim becerilerinin yeterli seviyede olması ile sağlanabilmektedir. Okul müdürlerinin etkili iletişim düzeyine sahip olması okulda çalışan personelle iş birliği yapılmasını sağlamakta, okulda olumlu bir iklim oluşturmakta ve bu durum çalışanların performanslarına ve öğrencilerin akademik başarılarına olumlu bir şekilde etki etmektedir. Bu araştırma öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin iletişim becerilerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması amacı ile yapılmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun oluşturulmasında maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 10 erkek 11 kadın toplam 21 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarından hareketle okul müdürlerinin iletişim becerilerinin geliştirilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: İletişim, Okul Müdürü, Öğretmen

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri