Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İŞ YERİ ARKADAŞLIĞININ ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİNDE İŞE ADANMIŞLIĞIN ARACI ROLÜ
Kişisel hayatta kurulan arkadaşlıklar tercih dayalı daha çok isteğe bağlı oluşmaktadır. İş yaşamında ise arkadaşlıkların belirli bir ortamı, ortak veya bağlantılı bir görevi yerine getirmek için isteğe bağlı olmadan kurulmaktadır. İş yeri arkadaşlıkları örgütsel ortamdaki iki üye tarafından oluşturulmuş gayri resmi ilişkilerden oluşmaktadır. Bir örgütte çalışan performansı bireysel beceriler, arzular, iş alanının fiziksel durumu, çevresel ve kurumsal şartlara göre biçimlenmektedir. Çalışanların örgütsel amaçlara ulaşmak için işiyle ilgili girişimde bulunduğu faaliyetlerin çıktısı çalışan performansı olarak ifade edilmektedir. Çalışmanın diğer bir değişkeni olan işe adanmışlık ise çalışanların iş rollerindeki performanslarını artırmak için motivasyonlarını destekleyen duygusal ve entelektüel katılım olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada sağlık çalışanlarının iş yeri arkadaşlığının çalışan performansına ve işe adanmışlığa olan etkileri incelenmiştir. Ayrıca iş yeri arkadaşlığının çalışan performansına etkisinde işe adanmışlığın aracılık rolü irdelenmiştir. Çalışmada sağlık çalışanlarından online ortamda elde edilen 404 anket verisi toplanmıştır. Araştırma sonucunda iş yeri arkadaşlığı, işe adanmışlık ile çalışan performansı arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilirken, iş yeri arkadaşlığının çalışan performansı üzerindeki etkisinde işe adanmışlığın aracılık rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İş Yeri Arkadaşlığı, İşe Adanmışlık, Çalışan Performansı.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri