Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DEĞİŞİM PROGRAMLARININ KAMU DİPLOMASİSİNDEKİ ROLÜ : ERASMUS PROGRAMI ÖRNEGİ
Günümüzde teknolojik ilerlemeler, hızlı iletişim ve kamuoyunun gücünün artması gibi sosyal değişimler sayesinde sert gücü odağına alan geleneksel diplomasi yaklaşımı yerini yumuşak güç merkezli kamu diplomasisine bırakmıştır. Kamu diplomasisi, geleneksel diplomasinin tamamlayıcı unsuru olarak ortaya çıkan; daha barışçıl, işbirlikçi ve uzlaşmacı bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği gibi küresel ekonomik ve siyasi bir güce sahip olan aktörler, kültürel diplomasi ve kamu diplomasisi faaliyetlerine daha fazla önem vermektedirler. Avrupa Birliği'nin geniş kapsamlı ve çok uluslu değişim programı olan Erasmus Programı, kamu diplomasisi uygulamalarının başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çalışmanın sorunsalı, Erasmus programı özelinde değişim programlarının devletlerin kamu diplomasisi politikaları oluşturmaları üzerindeki etkisinin olup olmadığıdır. Çalışmanın amacı, Erasmus Programı’nın ülkelerin kamu diplomasisi pratiğinin bir bileşeni olduğunu vurgulamak ; programın küresel iletişim ve iş birliği açısından ne denli önemli olduğuna dikkat çekmektir. Araştırmada nitel araştırma yönteminin doküman inceleme tekniği kullanılmış, elde edilen verilerin yorumlanmasında betimsel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Yabancı ve Türkçe literatür taranarak, doğrudan ve dolaylı alıntı araştırma yöntemleri kullanılarak yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yumuşak güç, kamu diplomasisi, değişim programları, Erasmus Programı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri