Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİNİN YERELLEŞMESİ
Eğitim yönetiminde yerlileşme algısının okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak belirlenmesini amaçlayan bu çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu; Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde görev yapan, kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılarak belirlenen ve çevrimiçi ankete yanıt veren 200 öğretmen ve okul yöneticisi oluşturmaktadır. Turhan (2020) tarafından geliştirilen “Eğitim Yönetim Sisteminin Yerelleşmesi Ölçeği” kullanılarak toplanan veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde yönetici ve öğretmenlerin genel olarak yerel yönetimden yana görüş bildirdiği; eğitim yönetim sisteminde yerelleşme algılarının ölçek geneli ve alt boyutlarında “Katılıyorum” düzeyinde yüksek oranda olduğu; medeni durum, eğitim durumu, yaş, unvan ve çalışılan kurum değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olmadığı ancak cinsiyet ve kıdem değişkenine göre ise istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmış ve ülkemizde eğitim sisteminin yerelleşme düşüncesinin yeniden gündeme alınması, gerekli çalışmalara hız verilmesi, iç ve dış paydaşların etkili etkileşimine zemin hazırlanması, açık ve demokratik iletişimin temin edilmesi ve paydaşların görüşlerine yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, Yönetici, Eğitim Sistemi, Yerelleşme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri