Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DİJİTALLEŞME SÜREÇLERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA
Dijitalleşme sürecinde pek çok meslek değişim ve dönüşüm yaşarken en fazla etkilenmesi öngörülen mesleklerden birisi de muhasebe mesleğidir. Dijitalleşmeyle birlikte e-dönüşüm yaşayan muhasebe alanında mesleğini başarıyla icra ettirmeye devam etmek isteyen muhasebe meslek mensuplarının, dijitalleşme algısının yüksek olması ve dijital teknolojilere uyum sağlaması gerekmektedir. Muhasebe mesleğinde yaşanan e-dönüşümün, muhasebe meslek mensuplarının mesleki yeterliliklerinden motivasyonlarına ve çalışma koşullarından bağlılıklarına kadar pek çok faktörü etkilemesi beklenmektedir. Muhasebe çalışanlarının bu faktörler temelinde kendilerini duygusal ve psikolojik olarak iyi hissetmeleri de iş tatmini düzeylerinin yüksek olmasına sebep olacaktır. Bu doğrultuda muhasebe meslek mensuplarının dijitalleşme algısının da iş tatmini düzeyi üzerinde önemli ölçüde etkisi olacağını düşünmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu çalışmada, dijitalleşme süreçlerinin iş tatmini üzerinde ne yönlü bir etkisi olduğunu ortaya koymak amacıyla 220 muhasebe meslek mensubuna anket uygulanmış ve toplanan veriler Yapısal Eşitlik Modeli (PLS-YEM) aracılığıyla analiz edilmiştir. Analizin en doğru sonucu vermesi için etkin bir PLS-YEM modelinin kurgulanmasında gerekli olan faktör analizi, güvenilirlik ve geçerlilik testleri, değişkenler arası çoklu doğrusallık ilişkisinin kontrolü ve model uyum endeksleri gibi ön koşullar yerine getirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre dijitalleşme algısı, e-dönüşüm memnuniyet algısı, e-dönüşüm uyum algısı ve yeni mesleki yeterlilik algısı iş tatminini pozitif şekilde etkilerken, yeni ve teknolojik ürünler algısı ve e-dönüşüm kaygısı, iş tatminini negatif şekilde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler
Dijitalleşme, İş Tatmini, Yapısal Eşitlik Modeli, Muhasebe, Smart-PLS, Muhasebe Mesleği.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri