Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE SINIF YÖNETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Araştırmada sınıf öğretmenlerinin duygusal zeka düzeylerinin belirlenmesi, benimsenen sınıf yönetimi stillerinin tespiti ve duygusal zeka düzeyi ile sınıf yönetimi stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma Ankara ili Altındağ ilçesindeki ilkokullarda görevli 231sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma verileri Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği ve Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği ile toplanmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik verilerinin elde edilmesi için yedi sorudan oluşan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, mezun olunan fakülte türü değişkenlerine bağlı analizlerde t-testinden, mesleki kıdem, sahip olunan çocuk sayısı, sınıf mevcudu değişkenleri için tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin duygusal zeka düzeyi algılamalarının yüksek düzeyde olduğu, sınıf yönetiminde daha çok baskıcı ve ilgisiz sınıf yönetimi stilinin benimsendiği ve duygusal zeka düzeyi ölçeğinin “Kendi Duygularını Değerlendirme” alt boyutu ile “Serbest” sınıf yönetimi stili arasında negatif yönde istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmeni, duygusal zeka, sınıf yönetimi stili

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri